Förebygga och åtgärda sexuella trakasserier

Senaste veckorna har många berättelser om mäns övergrepp mot kvinnor tagit plats i media, på Facebook och Instagram. På Amphi arbetar vi dagligen med att stötta organisationer i att förebygga och agera vid trakasserier, kränkningar och våld. 

Här kommer tre tips till arbetsplatser:

Främjande likabehandling. Att arbeta normkritiskt kan vara ett verktyg för att utmana begränsande normer, attityder och värderingar på arbetsplatsen. 

Rutiner. Gemensamma förhållningssätt ger trygghet i hur vi kan förebygga och agera när vi upptäcker kränkningar.  

Utbildning och handledning. Vetenskapligt förankrad utbildning ger alla medarbetare kunskap om vad traksserier, kränkningar och våld är och hur ett förebyggande arbete kan se ut just hos er. 

Vill ni ha stöd?

Vi kan stötta er i att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier och kränkningar på er arbetsplats. Maila lisa.malmberg@amphi.se eller ring 073-648 31 08.