Helhetslösning för bostadsbolag - utbildning

Huskurage from Amphi Produktion on Vimeo.

Fastighetsskötare och bovärdar kommer ofta in i människors vardag på ett sätt som få andra yrkesverksamma gör. De möter många som befinner sig i olika situationer i livet, och också personer som utövar och är utsatta för våld i nära relation. Amphi påbörjade 2008 ett samarbete med fastighetsägare och brottsförebyggande rådet i Lundby i Göteborg för att utveckla utbildningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation som riktar sig till de som arbetar bostadsnära. 

Utifrån research och intervjuer med målgruppen tog vi fram ett utbildningspaket – ”Våga fråga” – som ger kunskap och förståelse för området våld i nära relation och som också ger verktyg för hur en kan agera vid signaler om att hyresgäster blir utsatta för våld av närstående i hemmet. Under åren har vi utbildat många fastighetsskötare, bovärdar, kvartersvärdar och administrativ personal inom fastighetsbolag.

För att kunna erbjuda en helhetslösning som också inkluderar grannar i arbetet för att förebygga våld i nära relation har vi under året börjat samarbeta med initiativet Huskurage. Huskurage erbjuder en handlingsplan för hur grannar kan agera vid våld i nära relation.

Huskurages handlingsplan för grannar ger:
- Ett gemensamt ställningstagande kring att agera vid oro för våld i nära relation.
- Tre enkla steg som beskriver vad grannar kan göra.
- Ökad benägenhet att ingripa och därmed förebygga och förhindra våld. 

Amphis utbildning för fastighetspersonal ger:
- Kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar både boendemiljö och arbetsmiljö
- Ökade möjligheter att våga se, fråga och agera för en tryggare boendemiljö.
- Kunskap om samhällets stöd och hjälpverksamheter.

Om både grannar och fastighetspersonal agerar kan vi förebygga och förhindra våld och därmed rädda liv! 

Läs mer om vad vi erbjuder här: folder_amphi_huskurage.pdf