Se allt material

Fotboll för alla

Normkritiskt utbildningsmaterial för en inkluderande ungdomsfotboll

Fotboll för alla har som mål att skapa en inkluderande och bättre ungdomsfotboll genom att ge tränare verktyg i att skapa trygghet och motverka sexism, rasism, homo- och transfobi.

Fotbollen är en av de största ungdomsverksamheterna som finns och är därför en viktig kraft i arbete för jämställdhet, inkludering och våldsförebyggande. För att skapa en fotboll fri från diskriminering och otrygghet behöver tränare och ledare arbeta normkritiskt och utmana exempelvis normer för maskulinitet, heteronormer och vithetsnormer i ungdomsfotbollen. Fotboll för alla är ett verktyg i det arbetet. 

Utbildningsmaterialet har producerats av Amphi i samarbete med AIK Fotboll och tillsammans med RFSU, RFSU Stokholm, Unizon, Gästriklands fotbollsförbund och RFSL. Kon­ti­nu­er­ligt under ar­be­tet med me­tod­ut­veck­ling har ma­te­ri­a­let grans­kats och ut­veck­lats av re­fe­rens­grup­per be­stå­en­de av prak­ti­ker, fors­ka­re, tränare och unga fot­bolls­spe­la­re.

Fotboll för alla består av filmer och en hand­led­ning och har utvecklats för att kunna vara en självklar del i träningen. Materialet har fokus på handling och förändring, och består av reflektionsfrågor och tips på normkritiska mikrohandlingar för tränarna. Materialet kan användas som studiematerial för tränare och i utbildning för tränare, ledare och personal i ungdomsverksamhet. 

Hela materialet kan bäställas via AIK:s Webbshop 

Se de fem filmerna som ingår i materialet via länkarna nedan. 

Analysen

Matchen

Tackling

Snacka 

Omklädningsrum

Titel: Fotboll för alla
På uppdrag av: AIK Fotboll
Regi: Lisa Siwe
Finansiering:
 Arvsfonden
Produktionsår: 2014
Filmenrnas längd: Fem filmer á cirka 10 min
Utbildningsmaterial: 45 sidor
Undertexter: svenska, engelska, syntolkat