Film & Material

Vi producerar film- och utbildningsmaterial på uppdrag av offentliga och ideella organisationer, där vi använder oss av ett normkritiskt perspektiv på jämställdhetsarbete och förebyggande arbete mot våld. Varje produktion har en tydlig teoretisk och vetenskaplig grund och filmerna är både verktyg för utbildning och konstnärliga verk. Utbildningsmaterialen har höga pedagogiska ambitioner och är lätta att använda. Här kan du läsa mer om de material vi producerat samt se smakprov ur filmerna. Klicka på de olika filmerna för att läsa mer samt beställa materialet.