Se allt material

IDAP

Filmer om våld in nära relationer för Kriminalvårdens program IDAP

18 kortfilmer gestaltar våld- och kontrollbeteenden och används i behandling av män som är dömda för våld i nära relationer. Filmerna ingår i kriminalvårdens licenserade behandlingsprogram IDAP (In­teg­ra­ted Do­me­stic Abuse Pro­gram).

Varje år döms cirka 28 000 personer för brott i nära relationer, mörkertalet beräknas till cirka fyra gånger så många. Majoriteten av förövarna är män och forskningen visar att många upprepar våldsbeteendet. Personer som är dömda för våld i nära relation kan genomgå ett behandlingsprogram inom Kriminalvårdens regi. Programmet heter IDAP (In­teg­ra­ted Do­me­stic Abuse Pro­gram) och är framtaget efter en amerikansk förlaga. I IDAP ingår filmer som gestaltar våld- och kontrollbeteenden.

Amphi fick i uppdrag att nyproducera de 18 kortfilmer som ingår i programmet samt en längre film som gestaltar kvinnors berättelser om att ha utsatts för våld i nära relationer. Syftet med filmerna är att ge deltagarna i behandlingsprogrammet möjlighet att diskutera och reflektera över sina handlingar med utgångspunkt i filmernas berättelser. Målet med behandlingen är att deltagarna börjar ta ansvar för sina handlingar och i förlängningen upphör med sitt våldsamma beteende mot partners och andra närstående. 

I pro­duk­tions­ar­be­tet ingick över­sätt­ning, om­ar­bet­ning av förlagornas manus samt film­pro­duk­tion. Se klipp ur några av filmerna här ovan. 

På uppdrag av: Kriminalvården
Regi: Pia Tjäder
Produktionsår: 2008