Se allt material

Machofabriken

Utbildningsmaterial och filmer med fokus på att utmana destruktiva manlighetsnormer

Machofabriken är ett verktyg för att arbeta normkritiskt och våldsförebyggande med fokus på normer för manlighet. Med film och övningar skapas möjlighet för diskussion och förändringsarbete tillsammans med unga.

Normer för manlighet, makt och våld hänger ihop. För att kunna arbeta för ett jämställt samhälle utan våld behöver destruktiva manlighetsnormer utmanas och förändras.

Machofabrikens syfte är att i arbete med unga ifrågasätta och förändra destruktiva manlighetsnormer och stärka empati och förmåga till omsorg. Machofabrikens metodmaterial och filmer är producerade av Amphi på uppdrag av Män för jämställdhet, Unizon och Roks och finansierades av Arvsfonden. Övningarna och filmerna är framtagna tillsammans med referensgrupper bestående av unga och lärare. 

Materialet består av 17 korta filmer samt övningar, diskussionsfrågor och fördjupande texter. I ma­te­ri­a­let an­vänds en låda för att vi­su­a­li­se­ra normer för man­lig­het. Lådan åter­kom­mer i både öv­ning­ar och filmer. Materialet är flexibelt och kan användas vid ett tillfälle eller under en längre process. Du kan läsa mer om ma­te­ri­a­let, titta på fil­mer­na och testa öv­ning­ar­na på www.machofabriken.se.

Machofabriken används i många skolor och andra ungdomsverksamheter runt om i landet och fick 2013 Arvsfondens guldkornspris som ges till lyckade projekt som överlevt efter finansieringen avslutats.

Titel: Machofabriken
På uppdrag av: Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Män för Jämställdhet (MfJ) och Sveriges Kvinnojourers- och tjejjourers Riksförbund (SKR)
Regi: Malin Martinsson
Finansiering:
Arvsfonden
Produktionsår: 2010- 2011
Filmens längd: Kortfilmer, 17 x 3 min
Utbildningsmaterial: 100 sidor
Undertexter: Svenska, engelska