Lisa Malmberg

Lisa Malmberg

Projektledare & metodutvecklare

Hej! Jag heter Lisa och är utbildare, projektledare och metodutvecklare på Amphi och jag har jobbat här sedan hösten 2011. Jag arbetar med att utveckla kreativa och normkritiska metoder, projektleda större utvecklingsprojekt och att leda utbildning för personalgrupper kring våldsprevention och våld i nära relation. Senaste åren har jag bland annat varit med och utvecklat metodmaterialet till projektet Fotboll för alla, varit kursledare på högskolekursen ”Unga, maskulinitet och våld” för MUCF, samt varit projektledare för vårt arbete inom Försäkringskassans satsning på jämställdhetsintegrering. Min drivkraft är att omvandla teori till praktik och hitta pedagogiska sätt att utmana normer och maktrelationer. Jag är genusvetare i grunden och har erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten som kvinnofridssamordnare, vilket gett mig stor insikt i de utmaningar och möjligheter som kommuner har för att ge våldsutsatta och förövare rätt stöd och hjälp. Mig får du gärna kontakta med frågor kring utbildning eller metodutveckling!

+46736483108

Utbildare & metodutvecklare

Hej! Jag heter Emilia och är utbildare och metodutvecklare på Amphi sedan September 2014. De senaste 13 åren har jag arbetat på olika sätt inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, exempelvis som utbildare på universitetsnivå. Jag är utbildad lärare för grundskolans senare år och gymnasiet och jag har en masterexamen i intersektionell genusvetenskap. Båda dessa kompetenser och erfarenheter tar jag med mig in i arbetet på Amphi. Mitt intresseområde är framförallt utbildning och pedagogik inom normkritik, våldspreventivt arbete och våld i nära relationer. Under mitt första år på Amphi har jag bland annat jobbat med normkritisk värdegrundsutveckling i skola, filmproduktion för 1177/Vårdguiden och metodutveckling i arbetet med Försäkringskassan. Jag tycker det är spännande och utvecklande att ta komplexa teoretiska resonemang och göra dem tillgängliga och lättbegripliga, för att visa hur teori och praktik alltid hänger ihop och förutsätter varandra. Kontakta mig gärna med frågor om utbildning!

+4672 551 27 97

emilia.akesson@amphi.se

Projektledare & metodutvecklare

Hej! Jag heter Lisa och är utbildare, projektledare och metodutvecklare på Amphi och jag har jobbat här sedan hösten 2011. Jag arbetar med att utveckla kreativa och normkritiska metoder, projektleda större utvecklingsprojekt och att leda utbildning för personalgrupper kring våldsprevention och våld i nära relation. Senaste åren har jag bland annat varit med och utvecklat metodmaterialet till projektet Fotboll för alla, varit kursledare på högskolekursen ”Unga, maskulinitet och våld” för MUCF, samt varit projektledare för vårt arbete inom Försäkringskassans satsning på jämställdhetsintegrering. Min drivkraft är att omvandla teori till praktik och hitta pedagogiska sätt att utmana normer och maktrelationer. Jag är genusvetare i grunden och har erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten som kvinnofridssamordnare, vilket gett mig stor insikt i de utmaningar och möjligheter som kommuner har för att ge våldsutsatta och förövare rätt stöd och hjälp. Mig får du gärna kontakta med frågor kring utbildning eller metodutveckling!

+46736483108

lisa.malmberg@amphi.se

Projektledare, verksamhetsledare

Hej! Jag heter Emma och är projektledare, utbildare och verksamhetsledare på Amphi. Jag har jobbat här sedan 2006 och är delägare tillsammans med Per. När jag började på Amphi som nybakad genusvetare var min drivkraft en vilja att kombinera feministisk teori med praktiskt förändringsarbete och den utmaningen står fortfarande i centrum. Jag har varit med och utvecklat Amphis utbildningsverksamhet från grunden med fokus på feministiskt våldspreventivt arbete och kritisk maskulinitetsteori. I våra filmproduktionsuppdrag jobbar jag med projektledning och manusutveckling tillsammans med uppdragsgivare och manusförfattare och har varit inblandad i produktionen av filmerna till Machofabriken, Blott du mig älskar, Fotboll för alla, Tänk Tvärtom, Det finns stunder och Vera. Jag jobbar också med metodutveckling och har medförfattat utbildningsmaterialen till flera av våra projekt. Utöver utbildning, projektledning och produktion engagerar jag mig mycket i vår interna organisering och arbetsstruktur. Mig får du gärna kontakta med frågor kring utbildning, produktion av utbildningsmaterial eller om du vill starta nya samverkansprojekt!

+4670 990 36 92

emma.lundqvist@amphi.se

Producent & projektledare

Hej! Jag heter Per Ringqvist och är projektledare och producent här på Amphi, samt en av delägarna. Jag har jobbat på Amphi sen 2003 och arbetar framförallt med att arbetsleda produktioner tillsammans med mina kollegor och våra fantastiska samarbetspartners. Ofta handlar det om att hitta sätt att översätta våra beställares pedagogiska och kommunikativa behov till konkreta filmer, bilder eller annan typ av informationskampanj.

Genom åren har jag haft förmånen att vara med och projektleda och producera många av Amphis fina material som t.ex. Machofabriken, Ingen ser oss och nu senast vårt jobb år Vårdguiden/1177. Jag har också hunnit utbilda mycket, främst i frågor kring våld i nära relationer men också mycket kring det primärpreventiva arbetet mot våld. Mig får ni gärna kontakta om ni  till exempel har funderingar kring innehållsproduktion och självklart också om ni bara undrar över något som rör Amphi mer generellt!

+4670 87 78 653

per.ringqvist@amphi.se

Filmare

Hej! Jag heter Debhora Vega och arbetar som filmare på Amphi. Jag har jobbat här sedan hösten 2015 och arbetar främst i våra filmprojekt, med filmtekniska delar så som filmfotografi, klippning, ljud och animering. När jag pluggade Miljövetenskap insåg jag vikten av rörlig bild, och hur film kan leda till förändring med så mycket mer effekt än bara skrivna ord. Min yrkesbakgrund ligger inom dokumentärfilm, där jag har arbetat med olika former för filmprojekt så som deltagande filmproduktion. Deltagande filmproduktion innebär ett kollektivt skapande, där målgruppen för ett projekt också deltar i produktionen. Hör gärna av dig till mig om filmproduktion! 

+4676 072 04 56

debhora.vega@amphi.se

Kommunikationsdesigner

076-647 32 22

brita.lindvall.leitmann@amphi.se