Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober #24/2015

Amphi utbildar behandlingsassistenter inom SiS i att leda samtalsgrupper

SiS (Statens institutionsstyrelse) har de senaste åren arbetat med jämställdhet och inkludering på en mängd olika sätt. Amphi har anlitats för att genomföra två utbildningsuppdrag samt utveckla en handbok.  

Deltagarna i utbildningarna har varit behandlingsassistenter och innehållet har handlat om hur de kan kan leda samtalsgrupper på institutioner med hjälp av ett normkritiskt perspektiv. I den första omgången utbildades behandlingsassistenter som var intresserade av att starta upp eller utveckla arbetet med samtalsgrupper inom sina institutioner. Nu är det snart dags för den andra utbildningsomgången där deltagarna är nationella utbildare som kommer att ha som uppdrag att internt inom SiS fortsätta utbilda samtalsledare som kan föra samtal av normkritisk karaktär med unga och klienter. Metodhandboken som vi utvecklat ska fungera som ett fortsatt stöd för behandlingsassistenterna i arbetet med samtalsgrupper. Tjoho! Mycket peppade på detta viktiga arbete!

Normkritik med fokus på heteronormer på BUP

I slutet av september genomförde vi på Amphi del två av utbildningssatsningen kring normkritiska perspektiv med fokus på heteronormer hos BUP (Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen) Kungsholmen. BUP Kungsholmen ville använda sig av ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och kön för att skapa en mer inkluderande verksamhet, både i bemötandet av de besökande barnen, ungdomarna och deras familjer, men också i den interna arbetsmiljön. Vi på Amphi anlitades för hålla utbildningar i två steg för all personal inom enheten. Deltagarna var psykologer, socionomer, läkare, administratörer och sjuksköterskor.

I det första steget fokuserade utbildningen på begreppsdefinitioner kring queer, transpersoner, bisexualitet, homosexualitet, heterosexualitet och cispersoner samt hur den fysiska och psykiska hälsan ser ut bland hbtq-personer i relation till heterosexuella och cispersoner. Deltagarna fick även möjlighet att genom övningar och reflektioner synliggöra och granska heteronormer och cis-normer samt få insikt i hur dessa normer i förlängningen kan leda till diskriminering och kränkningar. Hur påverkar till exempel heteronormativa föreställningar personalen i sitt möte med en patient?

Steg två fokuserade på hur det normkritiska perspektivet kan genomsyra verksamheten och göra den mer inkluderande. Vilka är möjligheterna och svårigheterna? 

Det har varit en spännande grupp att utbilda och vi hoppas på att få träffa denna och andra liknande grupper mer framöver!

Samarbete med Settings kring normkreativ certifiering

Just nu arbetar vi på Amphi på uppdrag av organisationen Settings inom deras Arvsfondsfinansierade projekt "Normkreativ certifiering". Certifieringen riktar sig främst till ledningsfunktioner inom organisationer och offentlig förvaltning och syftet kommer att vara att med hjälp av ett normkreativt perspektiv och konkreta normkreativa förändringar av verksamheten bidra till ökad inkludering och bättre arbetsmiljö.

Projektet är inne på sitt andra år. Det första året ägnades åt att skapa kunskapsunderlag och erfarenheter inför utvecklandet av certifieringen. Här tog Settings hjälp av forskare, utbildare och yrkesverksamma. Under detta andra år, när vi på Amphi medverkar, ska delar av certifieringen testas på tre olika organisationer för att på detta sätt utveckla och förfina upplägget av certifieringen. Under året kommer även ett webbstöd utvecklas som ska användas både av utbildare och organisationer under certifieringsarbetet. Under det tredje året kommer Settings att testa den färdiga certifieringen på ytterligare tre organisationer och även arbeta med att paketera och lansera certifieringen.

Lotta Björkman, som är den som framförallt arbetar inom projektet från Amphis håll, arbetar just nu med att definiera och utveckla de olika områden som certifieringen ska fokusera på. Förslag på områden som Lotta arbetar kring just nu är normkreativt ledarskap, mänskliga resurser och ekonomiska beslut. Under november kommer arbetet med att testa delar av certifieringen sätta igång och workshops kommer därefter att genomföras fram till april inom de aktuella organisationerna.
Läs mer om Settings och begreppet normkreativitet här.

Intervju – deltagare på utbildning om våld i Huddinge kommun

I två omgångar har Amhpi processutbildat personal på gruppboenden, personliga assistenter och personal som arbetar på socialtjänsten inom området våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning. Maria var en av deltagarna på utbildningen.

Hej Maria, hur skulle de beskriva utbildningen som du gått?

Jag ser den här utbildningen som väldigt värdefull och relevant. Jag har inte gått någon utbildning kring våld i nära relation innan och det är ju ändå ett ämne som är svårt att prata om, så därför känns det viktigt att få utbildning. Oavsett vilken målgrupp man jobbar med, helt enkelt när man jobbar med människor, är det här en utbildning som kan göra skillnad. Ju mer kunskap vi har desto mer kan vi göra. 

Vad känns svårt och utmanande i det här?
Det är mycket såklart. Dels att det är ett ämne som är svårt att prata om. Det är mycket känslor som ligger bakom. Skuld och skam och normalisering som gör att personer som är utsatta kanske inte vill berätta. Jag tänker mycket på det här med makt också. När man jobbar med människor förekommer det alltid makt på olika sätt. Det har varit ett väldigt viktigt perspektiv i utbildningen tycker jag. Också att våldet inte bara handlar om det fysiska. Det finns så många fler typer av våld. 

Hur ska du ta in kunskapen från utbildningen i ditt fortsatta arbete?
Alla vi som gått den här utbildningen kommer bli ombud inom våra verksamheter för frågan. Vi har också en samordnare som kommer finnas till för oss och ge stöd i att implementera kunskapen i verksamheterna. Vi behöver ju fundera över hur ombudsrollen ska se ut och formas. Det är ett tungt ämne och det är viktigt att ha någon att vända sig till. Vi behöver fortsätta lyfta frågan i arbetsgruppen och uppmärksamma problematiken.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev