Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev December #25/2016

Fastighetspersonal lär sig våga fråga

Fastighetsskötare och bovärdar kommer ofta in i människors vardag på ett sätt som få andra yrkesverksamma gör. De möter många som befinner sig i olika situationer i livet, och också personer som utövar och är utsatta för våld i nära relation. Amphi påbörjade 2008 ett samarbete med fastighetsägare och brottsförebyggande rådet i Lundby i Göteborg för att utveckla utbildningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation som riktar sig till de som arbetar bostadsnära. 

Utifrån research och intervjuer med målgruppen tog vi fram ett utbildningspaket – ”Våga fråga” – som ger kunskap och förståelse för området våld i nära relation och som också ger verktyg för hur en kan agera när en får signaler om att hyresgäster blir utsatta för våld av närstående i hemmet. Vi tog också fram plånbokskort för fastighetsskötare med viktiga lokala kontaktuppgifter och riktlinjer för hur en kan agera vid våld i nära relation. Under åren har vi utbildat många fastighetsskötare, bovärdar, kvartersvärdar och administrativ personal inom fastighetsbolag, och i slutet oktober var det dags igen. Då genomförde vi tre dagars utbildningsinsats på Gotlandshem i Visby. Deltagarna fick både grundläggande förståelse och påbyggnadsutbildning och även ledningen i organisationen utbildades, för att arbetet mot våld ska kunna genomsyra hela organisationen. 

 

Läs mer om Gotlandshems arbete här 

Processledning SKL:s kvinnofridsnätverk

I början av december träffades SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvinnofridsnätverk för att fokusera på utmaningar och möjligheter i kvinnofridsarbetet. Nätverket består av personer som arbetar med kvinnofrid och våld i nära relationer inom kommun, landsting och regioner.

Josefin Grände och Jenny Norén ledde förmiddagen och lyfte frågor som: Vad får våldet för konsekvenser för de som arbetar på strategisk nivå med kvinnofrid? Hur kan vi se att vi kommit någonstans? Vilka framgångar kan vi se senaste åren? Hur kan vi orka fortsätta? Vi på Amphi processledde gruppen under eftermiddagen med fokus på hur medlemmarna i nätverket kan fungera stödjande för varandra i arbetets olika utmaningar. Dagen resulterade i skrivövningar, samtalsövningar, post-it lappar och många smarta idéer för det fortsatta arbetet.

Amphi och MYCKET gör förstudie

Nu ska det studeras! Amphi har tillsammans med konst- och arkitekturkollektivet MYCKET beviljats medel från Vinnova för att göra en förstudie! Och inte vilken förstudie som helst - vi ska undersöka om och i så fall hur ett normkritiskt kompetenskluster kan bidra till att normkritiska perspektiv får mer inflytande och kraft i offentliga och privata utvecklingsprojekt. I förstudien kommer vi samla beställare av och leverantörer med normkritisk kompetens till ett antal kartläggande workshops med syfte att få fram en behovs- och resursbild inom normkritisk produkt- och tjänsteutveckling. Utifrån resultaten kommer vi anlita experter på de olika områdena för att få hjälp med att analysera hur behoven av utveckling skulle kunna mötas. Målet är en rapport som kan ligga till grund för formandet av en innovativ organisation som möjliggör för normkritiska leverantörer att erbjuda uppdragsgivare tjänstelösningar som blir normkritiska i alla led. Vi jobbar för fullt med att bjuda in deltagare och hittills har intresset att delta varit stort! Första mötet är i januari och i september 2016 räknar vi med att presentera en färdig rapport med erfarenheter och ett förslag till en normkritisk innovativ organisation. 

Läs mer om MYCKET här

Intervju – Debhora Vega, praktikant

Nu och några månader framåt har vi äran att ha Debhora Vega som praktikant hos oss! Debhora är filmare med bakgrund inom dokumentärfilm. 

What is your background?
I am from México, I did my studies in Environmental Science where I realized the importance of the image in our culture, how change could be more influential with a small video than words. I decided to move to México city and study cinematography. I met great people that have been part of my growth as a filmmaker. Very soon I got a job traveling around the world making tour videos. During that time, I discovered a new form of making film which is known as “collaborative filmmaking” where people participate in the making of a film or documentary. One of the main objectives is to promote the empowerment of human community. From then, I have been working with collaborative documentaries in Mexico.

Why did you want to do your internship at Amphi?
I discovered Amphi through friends in Stockholm. I remember going to the website to learn about the organization. I really liked the perspective they had as a production company, the methods they use to also bring forward issues like domestic violence, discrimination etc. Besides living in Mexico City, I spent 10 years in the USA, and one year around the world, and i think I could contribute with my personal experiences.

What will be your major work at Amphi?
I believe there is a lot Amphi can bring to Swedish society, therefore my contribution would be to produce a series of videos that will portray the perspective of Amphi with a norm critical point of view. And also contribute with anything related to film production and editing for other projects.

What are you looking forward to the most in your work at Amphi?
Learning, learning! I arrived a couple of months ago to Sweden and I am happy of the opportunity the team has given me to come and just learn and give ideas, so I think I can really develop projects and grow as a filmmaker.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev