Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev April #27/2016 #27/2016

Amphi <3 Huskurage

Amphi har startat nytt samarbete med initiativet Huskurage!

– För oss som fastighetsbolag tycker jag att det är en jätteviktig fråga att arbeta med våld i nära relation, säger Gerda Larsson CSO på Fastighetsbolaget Mitt Alby. 

– Fastighetsskötare och bovärdar kommer ofta in i människors vardag på ett sätt som få andra yrkesverksamma gör, fortsätter Lisa Malmberg ansvarig från Amphi. De möter många som befinner sig i olika situationer i livet, och också personer som utövar och är utsatta för våld i nära relation. Vi har funderat på hur dessa personer kan få verktyg för att förebygga och agera vid våld i nära relation. 

Amphi har sedan tidigare erbjudit utbildning för fastighetspersonal genom utbildningspaketet "Våga Fråga" som ger kunskap och förståelse för området våld i nära relation och verktyg för hur en kan agera vid signaler om att hyresgäster blir utsatta för våld av närstående i hemmet. För att kunna erbjuda en helhetslösning för fastighetspersonal, som också inkluderar grannar i arbetet har Amphi under året börjat samarbeta med initiativet Huskurage. Huskurage erbjuder en handlingsplan för hur grannar kan agera vid våld i nära relation och används i många bostadsbolag i Sverige.

– Jag tror att man kan göra skillnad som granne, jag tror att det kan vara skillnaden mellan liv och död, avslutar Gerda Larsson. 

Vi gjorde en kort film om samarbetet, se den här!

Läs mer om utbildningen här: http://amphi.se/bostadsbolag

Belastningsskador och makt – ny film

Vad har belastningsskador med makt och normer att göra? Varför drabbas kvinnor av arbetsrelaterade belastningsskador i högre utsträckning än män?

I filmen "Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen", som Amphi tagit fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket, kan du få mer kunskap om de orsaker som forskningen visar på. 

Filmen hör ihop med rapporten Belastning, genus och hälsa i arbetslivet som har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö, där ett förebyggande arbete för att minska belastningsskador anges som ett särskilt fokus. Filmen kan användas som ett verktyg för att synliggöra ojämställdhet gällande arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.

Läs mer om hur vi arbetat tillsammans med Arbetsmiljöverket om kvinnors arbetsmiljö här

Utbildning och rutinutveckling i Vallentuna

Under våren utbildar vi personal inom hemtjänst, äldreboende, personlig assistans, öppenvård och daglig verksamhet i Vallentuna kommun kring våld i nära relation. I utbildningen fokuserar vi på de särskilt sårbara positioner det kan innebära att exempelvis vara äldre, ha en funktionsnedsättning eller leva i missbruk och samtidigt vara utsatt för våld.

Vi kommer under våren träffa personalgrupperna vid fyra tillfällen och tillsammans med personal och chefer ta fram rutiner samt ge stöd i hur dessa kan implementeras. Deltagarna i utbildningen kommer efter utbildningen att fungera som ambassadörer i arbetet med våld i nära relation. Detta kommer ge en god grund för konkret förändring i arbetet med våld i nära relationer i verksamheterna. 

Normkritiskt förändringsarbete – vad händer sen?

Många undrar vad de konkreta resultaten kan bli efter ett normkritiskt eller våldsförebyggande projekt. Vi har därför pratat med några av våra uppdragsgivare kring effekterna av samarbetet med Amphi i deras verksamheter. Under våren kommer vi dela med oss av deras upplevelser.

Först ut är Kalle Alwert, förskolechef Oxelösunds kommun. Amphi anlitades under 2015 för ett utbildningsprojekt i normkritiskt värdegrundsutveckling för personalen i en F-5 skola samt alla förskolor i kommunen. Läs mer om arbetet här.

Hur har ni tillsammans med oss på Amphi arbetat för förändring i er verksamhet?
Vi har lagt fokus på det normkritiska förhållningssättet och använt det som utgångspunkt i många diskussioner. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att utmana hur vi ser på oss själva och tolka vårt vardagliga agerande mot våra barn, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans tog vi också fram och implementerade en ny likabehandlingsplan.

Har du något konkret exempel på någon insikt eller lärdom som er verksamhet fått genom projektet? Något som ändrats i verksamheten efter arbetet?
Normkritiskt förhållningssätt står nu med i lönekriterierna och den nya likabehandlingsplanen är satt i kraft. Många medarbetare har också utvecklat metoder som underlättar för att se alla barn och vårdnadshavare som enskilda individer och bemöter dessa på ett mer öppensinnat sätt.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev