Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev september #29/2016

Normkritiska artiklar för Skolverket

I juli 2015 fick Skolverket ett nytt uppdrag av regeringen som syftar till att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Målgruppen är huvudmän och skolor. Relaterat till detta uppdrag tar Skolverket under hösten fram en modul med fokus på främjande likabehandlingsarbete. Undersökningar visar att det främjande arbetet ofta åsidosätts och att skolor tenderar att fokusera på förebyggande och åtgärdande arbete. Detta trots att främjande arbete är viktigt för att elever ska få så bra förutsättningar som möjligt för lärande. Inom ramen för Skolverkets arbete med modulen har Amphi fått i uppdrag att skriva fyra artiklar om normer, normmedvetenhet och normkritiska perspektiv i skolan. Artiklarna är vetenskapligt förankrade, men med praktiknära exempel, och de ska agera kunskapsunderlag för skolpersonal i ett främjande likabehandlingsarbete. Artiklarna kommer finnas tillgängliga via Skolverkets kanaler för skolpersonal under nästa år. 

Utbildning av utbildare inom SLL

Kunskapscentrum om våld i nära relationer vid Stockholms läns landsting behövde inspiration och nya metoder i sina utbildningar om våld i nära relation. Under två heldagar våren 2016 handledde vi personalen i att utbilda om våld i nära relation ur ett normkritiskt perspektiv. Tillsammans tog vi fram skräddarsydda utbildningnsupplägg för verksamhetens målgrupper. I handledningen testade vi olika kreativa metoder och reflekterande övningar men pratade också strategiskt kring utbildning som ett förändringsverktyg i organisationer. För några veckor sedan fick vi se resultatet av handledningen när vi deltog i en pilotutbildning där gruppen testade sin nya utbildning. En spännande dag med många viktiga samtal.

Kunskapscentrum är en verksamhet som vänder sig till vårdgivare inom Stockholms läns landsting med utbildning, stöd och information. Arbetar du inom hälso- och sjukvården i Stockholm? Ta kontakt med Kunskapscentrum för information om utbildning och stöd. Klicka här för mer information. 

Nytt webbaserat verktyg

I höst utvecklar Amphi ett webbaserat verktyg på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets tidigare filmer och material inom uppdraget "Kvinnors arbetsmiljö"

Syftet med Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyget är att det ska fungera som ett stöd för verksamheter att synliggöra arbetsmiljöproblem genom att anlägga ett jämförande genusperspektiv. I processen samarbetar vi med forskaren Annika Härenstam för att producera ett webbaserat verktyg där besökaren med hjälp av frågor och övningar kan börja reflektera över den egna verksamhetens organisering och hur den påverkar arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Syftet med verktyget är att hjälpa till att synliggöra arbetsmiljöproblem och ge stöd för att skapa en god och likvärdig arbetsmiljö för alla. Verktyget ska vara färdigt för publicering i december!

Nytt formsamarbete

I höst ska Amphi utforska ett nytt samarbete med kommunikationsdesignern Brita Lindvall Leitmann. Brita ska stödja oss i arbetet med form och design. 

Vad är din bakgrund? 
Jag arbetar med visuella helhetslösningar, både för digitala och tryckta medier. Det är en praktik som bottnar i forskande metoder, med fokus på processer och metodik omsatt i en designpraktik. Jag är även grundare till design & produktionsbolaget The Treasure Factory, som är inriktat på produkter framtagna genom konstnärligt forskande designprocesser.

Förutom arbetet med Amphi driver jag Bastion – Agency Studio Lab, som är en studio och ett konstnärligt forskande projekt för maktkritisk teori omsatt i designpraktik. Bastion står bland annat bakom den visuella identiteten för SVT Kobra, och den prisbelönta formen för Tidskriften Bang (2012-2015).

Vad ser du fram emot i arbetet med Amphi?
Jag ser fram emot att tillsammans ta fram angelägna kommunikationslösningar, där mötet mellan form och innehåll skapar dialog med sin mottagare, såväl som med vår samtid.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev