Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober #30/2016

Ung normkritisk kraft

Vad är en meningsfull fritid för unga? Går det att uppnå med hjälp av normkritiska metoder? Sedan augusti i år medverkar Amphi i ett utvecklingsprojekt som drivs av föreningen Ung kraft i Nyköping. Ung kraft driver bland annat fritidsverksamheten Kuben. Projektet Ung Normkritisk Kraft, som finansieras av MUCF, har målet att skapa en jämställd och inkluderande fritidsverksamhet där många ungdomar med olika bakgrunder, behov och identiteter kan känna sig speglade och bekräftade av personalen, lokalerna och aktiviteterna som erbjuds i verksamheten. Verksamheten ska också sträva efter en miljö fri från våld och kränkningar genom att medvetet arbeta med att synliggöra och förändra destruktiva maskulinitetsnormer som skapar risk för våld, maktutövning och kränkningar. 

Amphi har under hösten genomfört tre processutbildningar i normkritiska perspektiv med personalen på Kuben. Den avslutande utbildningen hålls i november. Under december kommer design- och arkitekturgruppen MYCKET att tillsammans med ungdomar och personal arbeta med lokalerna på Ung kraft. Under hela projektåret kommer Amphi att filma och dokumentera processen, som avslutas i juni 2017. Bilden är tagen av Thérèse Kristiansson (MYCKET), efter den första utbildningsdagen, som Amphi och MYCKET genomförde tillsammans. Från vänster: Emilia (Amphi), Ullis (MYCKET), Mariana (MYCKET) och stående Debhora (Amphi). Läs mer om MYCKET genom att klicka här!

Kreativa metoder för gruppledare i kommun

Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, men hur? I oktober höll Amphi en workshop vid en konferens i Uppsala, anordnad av Länsstyrelsen, med målgruppen gruppledare inom kommunen som arbetar med familjer. Workshopen gav en introduktion till hur vi kan utveckla ett arbete med kreativa och normkritiska metoder i gruppverksamhet och utgick ifrån frågeställningarna: Vad är kreativa och normkritiska metoder? På vilket sätt kan de hjälpa oss i arbetet med grupper? Under workshopen gavs smakprov på konkreta övningar och hur vi kan tänka kring att möjliggöra deltagande och engagemang för många. 

Våld och äldre – öppen utbildning

Under hösten kommer Amphi återigen vara ut­bild­nings­le­da­re för den ut­bild­nings­se­rie om våld mot äldre, som ar­ran­ge­ras av Stif­tel­sen Äldre­cent­rum. Utbildningen vänder sig till dig som ­­­­­arbetar inom äldre­omsorg och pri­mär­vård och ­­om­fat­tar två heldagar, den 8:e och 28:e november.

Målet är att deltagarna efter ut­bild­ning­en ska ha kun­skap om vål­dets om­fatt­ning, ut­tryck, kon­se­kven­ser och möns­ter. Deltagarna ska också ha kunskap om hur äldre­omsor­gens lagstad­ga­de ansvar ser ut samt vilket ansvar en har som per­so­nal för att agera när någon är vålds­ut­satt. 

Det finns ett fåtal platser kvar på utbildningen. Läs mer om ut­bild­ning­en och anmäl dig genom att klicka här! 

Skolpersonal se hit! 

I mitten av oktober var Amphi på en konferens anordnad av Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG). Konferensen var ledd av elever och handlade bland annat om hur en kan arbeta normkritiskt mot vithetsnormer, heteronormer och cisnormer i skolan och gav mycket information och inspiration till vidare arbete inom dessa områden. 

För skolpersonal och elever tipsar vi om kampanjen #tryggskola och nnsg:s material. Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett nätverk av, och för, gymnasieelever som vill engagera sig i arbetet för en tryggare skola. Nätverkets arbete utgår ifrån hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Projektet drivs av RFSL Ungdom och RFSL Stockholm. För skolpersonal och elever finns det mycket relevant information och material att ladda ner och beställa ifrån hemsidan som du hittar genom att klicka här

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev