Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Se nya filmen "Välj att sluta" #31/2016

Ny film "Välj att sluta"

Amphi har på uppdrag av Operation kvinnofrid tagit fram filmen "Välj att sluta". Filmen riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

–Det är ett komplext ämne, men jag tycker att vi fick till ett slutresultat som känns relevant och anpassat för målgruppen, säger Emma Lundqvist, Amphis projektledare för produktionen "Välj att sluta".

– Vi bidrog med vår expertkompetens att producera film inom det här området. Bland annat arrangerade vi referensgrupper där vi tog in olika verksamheters perspektiv, fortsätter Emma.

Filmen är en del av insatsen ”Välj att sluta”, som lanseras med en hemsida, där stödverksamheter är samlade. Syftet med projektet är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

Läs mer och se filmen här:  http://www.valjattsluta.se

Normkritiskt stödarbete

– Workshopen med Amphi var otroligt lärorik och intressant, tack vare den har jag nu fått en förståelse för vad intersektionalitet är, innan har jag upplevt det som lite flummigt, säger Elin Gustafsson, koordinator på Tjejzonen.

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Under två halvdagar processleder Amphi arbetsgruppen i hur intersektionella och normkritiska perspektiv kan implementeras i verksamheten. Första utbildningen genomfördes i november  och innehöll teoretisk kunskap och reflekterande övningar. Fokus var att skapa en förståelse för vad intersektionalitet, genus, makt och normer är.

– Jag upppskattade att det var mycket praktiska övningar varvade med teori och att utbildaren från Amphi tog sig tid att lära känna gruppen och kunde på så vis anpassa innehållet utefter våra kunskaper.

Andra utbildningen kommer att genomföras i januari och fokusera på processledning av hur kunskapen kan bli praktik i verksamheten. 

Läs mer om Tjejzonen genom att klicka här. Läs mer om Amphis utbildning i normkritik genom att klicka här

Inkluderande metoder 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömer kvalitet i högre utbildning. Under tre tillfällen har Amphi utbildat och processlett arbetsgruppen i hur normkritiska perspektiv kan implementeras i verksamheten. Fokus har varit inkluderande och maktfördelande mötesmetoder.

– Utbildningen har resulterat i att medarbetarna har fått möjlighet att kritiskt reflektera över sitt eget arbete. Målet var att vi efter utbildningen skulle stå bättre förbereda för att hålla i effektiva och inkluderande möten, ett mål vi har mött, säger Robin Moberg, utredare på UKÄ .

Utgångspunkten för utbildningsinsatsen har varit att maktfördelande metoder under bedömningsmöten och intervjuer ökar möjligheten för alla deltagare att bidra likvärdigt. Något som även ökar kvalitén i bedömningarna.

– På kort sikt leder det till att vi kommer att hålla bättre möten där deltagare deltar på lika villkor. På längre sikt leder det förhoppningsvis till att förbättra kvalitén i hela UKÄ:s verksamhet.

Läs mer om UKÄ genom att klicka här

Tack för i år! 

Detta är sista nyhetsbrevet för i år. Vi vill tacka alla samarbetspartners, uppdragsgivare och utbildningsdeltagare för ett lärorikt och spännande år. Ni är fantastiska. Tillsammans skapar vi förändring som gör skillnad. <3 från oss på Långholmsgatan 17. 

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev