Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Hur skapar vi faktisk förändring tillsammans? #34/2017

Ung normkritisk kraft – utbildning, referensgrupper, film och arkitektur

"Vilka kommer till fritidsverksamheten? Vilka aktiviteter finns där? Vilket bemötande får olika ungdomar? Vilka känner sig välkomna, bekväma och trygga?" Detta var vägledande frågeställningar när Amphi och föreningen Ung kraft för ett år sedan började skissa på innehållet i projektet Ung normkritisk kraft

Projektet har under ett år genomförts av Amphi och konstgruppen MYCKET på fritidsverksamheten Kuben i Nyköping. Långsiktig och hållbar förändring möjliggjordes av att projektet innehöll flera kompletterande delar; processutbildning av all personal i fyra steg, referensgrupper och workshops med ungdomar samt omarbetning av lokalerna.

–  Tillsammans med personalen vaskade vi fram vilka begränsande normer som kan finnas i verksamheten och började arbeta med att utmana dem, säger Emilia Åkesson, som ledde Amphis del av projektet. 

Målet är en fritidsverksamhet där ungdomar med olika bakgrunder, behov och identiteter kan känna sig speglade och bekräftade av personalen, lokalerna och aktiviteterna. 

– Ett tydligt och direkt resultat av projektet blev att vi har många fler besökare nu, säger Nenne Thorin, projektledare ifrån Kuben. Vi fått utrymme att reflektera tillsammans i personalgruppen, och våra lokaler är så snygga nu! 

Konstgruppen MYCKET arbetade tillsammans med ledare och ungdomar för att göra fritidsverksamhetens rum välkomnande och inspirerande. Förutom utbildning bidrog Amphi med filmpedagogiska metoder. Två videoworkshops genomfördes med ungdomar på Kuben. Amphi sammanställde även en kort dokumentär som sammanfattar projektet, och som visar effekten av omarbetningen av lokalerna. 

Se hur lokalerna blev och vad ungdomarna tycker om verksamheten efter projektet i den korta dokumentärfilmen genom att klicka här. Läs mer om MYCKET genom att klicka här. Se resultatet från videoworkshopen med ungdomarna genom att klicka här.

Hur skapar vi faktisk förändring tillsammans?

Känns värdegrundsarbetet ytligt och som en ruta som ska bockas av? Hur kan vi istället för checklistor och inspirationsföreläsningar skapa reella förändringsprocesser i verksamheter? Varför kan image management vara en fallgrop? 

I början av juni bjöd Amphi in till ett frukostseminarium, med dessa frågeställningar som utgångspunkt. I föreläsningen lyftes bland annat forskaren Sara Ahmeds (2009) begrepp image management för att beskriva det arbete som en organisation genomför för att ”se bra ut utåt”, när organisationen kanske i själva verket inte genomför något konkret förändringsarbete. Många deltagare vid seminariet kände igen sig i teorierna. 

– Seminariet klargjorde viktiga begrepp som man oftast hör i olika sammanhang men som sällan förklaras väl, sa Samuel Girma från organisationen CinemaAfrica. 

– Det skapade och främjade viktiga diskussioner om hur värdegrundsarbete kan omsättas i praktiken menade läraren Sām Saidi. 

Under morgonen fick deltagarna fundera på hur vi istället för image management kan vi skapa faktisk förändring Några förslag som kom upp var:

  • Börja med sig själv
  • Medvetenhet om att arbetet är en process
  • Förstå att det inte är en individfråga
  • Priviligierade personer behöver ta ansvar
  • Utbildning och fortsatta samtal
  • Resurser (tid och pengar)

Vill du fundera vidare med oss om hur vi kan skapa faktisk förändring tillsammans? Hör av dig till denise.johnson@amphi.se så tar vi ett möte. 

Läs Denise Beniwa Johnsons masteruppsats om image management genom att klicka här

Nya Amphi-praktikanter  

Välkomna Theresa von Hofsten (till vänster) och Behin Roozbeh (till höger), som praktiserar hos Amphi sen några veckor tillbaka! 

Hur ser er yrkesmässiga bakgrund ut?
Theresa: – Jag har gått Ölands dokumentärfilmskola, läst filmproduktion på Fridhems folkhögskola och utbildat mig till tv-producent på Dramatiska institutet/STDH. Efter det har jag jobbat sex år inom tv/film, nu senast på UR.

Behin: – Sen tidigare har jag en BA från Kunsthøgskolen i Oslo i grafisk design och illustration och just nu läser jag min master i visuell kommunikation på Konstfack.

Varför valde ni Amphi som praktikplats?
Theresa: – Eftersom jag varit utbränd och behöver praktisera för att arbetsträna känns Amphi som den perfekta platsen. Jag får arbeta med en intressant och meningsfull produktion, ihop med fina och engagerade kollegor - ljuvligt!

Behin: – Jag valde Amphi på grund av det normkritiska perspektivet på utbildning och produktion. Det är inspirerande och lärorikt att följa arbetet på kontoret!

Tack och glad sommar!

Den här våren har Amphi haft lyxen att samarbeta med många smarta, kompetenta och fantastiska nyckelpersoner, som arbetar med normkritk och intersektionella perspektiv samt våldsförebyggande arbete och arbete med våld i nära relation, på sina arbetsplatser. Ni som driver de här frågorna på myndigheter, kommuner, landsting och i ideella organisationer är hjältar. Tillsammans möjliggör vi maktkritisk förändring! 

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev