Se alla nyhetsbrev

Februari nyhetsbrev 2012 #7/2012

Nytt material, nya projekt, ny praktikant

Efter en lite grå och tråkig januari kommer nu februari och med det Amphis nyhetsbrev! Här kan ni bland annat läsa om vår kommande filmpremiär, nya projekt och vårens praktikant Dajana!

Detta händer på Amphi

Premiär för nytt utbildningsmaterial

Tillsammans med kunskapscentrum Dubbelt Utsatt har Amphi under 2011 arbetat med ett nytt utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld. Materialet består av fem kortfilmer med tillhörande övningar och riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter kvinnor med funktionsnedsättningar. 

Den 28 mars bjuder vi in till en premiärvisning av filmerna och en presentation av materialet. Premiären blir på biografen Grand i Stockholm kl. 15.00. Från och med den 28 mars går det också att beställa materialet på vår hemsida. 

Evenemanget är gratis. För att anmäla dig skickar du ett mail till info@amphi.se med ditt namn, din organisation och ditt telefonnummer. Läs mer om premiären på vår hemsida: www.amphi.se

Amphi utvecklar material om jämställdehetsintegrering

SKL har sökt och beviljats medel av regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner fram till december 2013. Syftet är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska få likvärdig och bra service. SKL har fördelat medel till 87 utvecklingsarbeten runt om i landet och har också i uppdrag att sprida erfarenheterna från dessa utvecklingsarbeten till övriga kommuner och landsting. Det sker bland annat genom utvecklingen av ett startpaket för jämställdhetsintegrering som omfattar en föreläsning för kommun- och landstingsledningar, samt en konceptutbildning för nämndpolitiker, chefer och kvalitetsansvariga i verksamheten.

Amphi har i uppdrag att ta fram animerad film och informationsmaterial som ska användas i spridningen. Syftet är att på ett pedagogiskt sätt förklara vinsterna med jämställdhetsintegrering och visa exempel på framgångsrika utvecklingsarbeten. I mitten på april är vi klara och sen ska SKL ut och träffa kommun- och landstingsledningar i hela Sverige med materialet. Vi är självklart mycket stolta över förtroendet.

Dajana - ny praktikant till våren

Under våren praktiserar Dajana Mehdin hos oss på Amphi, vi ställde några frågor till henne såhär i början av praktikperioden. Läs intervjun på vår hemsida, www.amphi.se!

Det händer i omvärlden

Fokus på förebyggande arbete i Gotlands nya handlingsprogram

Region Gotlands nya handlingsprogram mot våld i nära relationer sätter ett starkare fokus på förebyggande arbete. Utvärderingen av handlingsprogrammet från 2006 visade på att det finns stor potential inom just det förebyggande arbetet. Målet är att mer fokus på jämställdhetsarbetet i skolan, arbetslivet och på fritiden samt påverkan av attityder och värderingar på sikt ska förebygga våld mot kvinnor. I handlingsplanen lyfts personer med funktionsnedsättning fram som en särskilt våldsutsatt grupp.

Personal på ungdomsmottagningar får utbildning i maskulinitet

Högskolan i Väst har fått i uppdrag att ta fram en kurs om maskulinitet för personal på ungdomsmottagningarna i Fyrbodal. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och har som mål att ge personalen fördjupade teoretiska kunskaper i hur genuskonstruktioner påverkar unga mäns liv och villkor för att stärka bemötande av unga män på ungdomsmottagningar.

För drygt ett år sedan fick Amphi i uppdrag att analysera varför unga killar inte vänder sig till ungdomsmottagningar i lika hög utsträckning som unga kvinnor. I analysen som presenterades spelade föreställningar om maskulinitet en stor roll för killarnas förhållningssätt till ungdomsmottagningar. Detta speglas nu också i de fortsatta insatser som görs för att ungdomsmottagningarna ska bli tillgängliga för alla inom Fyrbodal. 

Projektet är ett exempel på hur könsuppdelad statistik leder till att vi kan ställa nya frågor och få nya perspektiv på verksamheter och utvecklingsmöjligheter. Könsuppdelad statistik är ett arbetssätt som används i projekt som använder sig av metoden jämställdhetsintegrering.

Du kan läsa mer om Högskolan i Väst på deras hemsida, www.hv.se

Du kan läsa mer om Amphis rapport vår hemsida, www.amphi.se

Samtal om hedersbegreppet

Den 21 januari högtidlighölls minnet av Fadime Sahindal runt om i landet. Samtalen om hedersrelaterat våld är fortsatt mycket aktuella och insatser för att öka kunskapen och stödet till dem som drabbas bedrivs aktivt av ideella organisationeroch myndigheter. Läs till exempel om samarbetet mellan RFSL Ungdom och Alma Europa,www.hbtheder.se, Tjejourens arbete www.tjejjouren.se och arbetet på länsstyrelsen i Östergötland, www.lansstyrelsen.se.

Samtidigt diskuteras hedersbegreppets vara eller icke vara. I fokus står hur hedersrelaterat våld ska förstås i relation till annat våld, läs ett par av inläggen nedan. Vi ser begreppsdiskussionen som en viktig del i arbetet med att utveckla förståelsen av vad våld är och hur det drabbar människor i vårt samhälle. I våra utbildningar om hedersrelaterat våld kopplar vi samman forskning om män och maskulinitet, feministisk postkolonial forskning och våldsforskning. Debatten om ordet och dess användning bidrar till viktiga frågeställningar och hjälper oss att bredda perspektiven. 

Debattinlägg från Sveriges Riksorganisation för kvinno och tjejjourer, www.mynewsdesk.com

Debattinlägg från Feministiskt Initiativ, newsmill.se.

Amphi läser

Avhandlingen "Sida vid sida - en studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006" är skriven av Katharina Tollin och belyser jämställdhetspolitiken av vår tid.

Avhandlingen kan beställas bland annat på Bokförlaget Atlas hemsida: www.bokforlagetatlas.se

Visste du att..?

…det bara är åtta kvinnor som någonsin fått guldbaggar för bästa regi. 40 män har också fått priset sedan 1963 då det instiftades. Amphi i sina senaste två filmproduktioner arbetat med en av dessa åtta regissörer, nämligen Ylva Gustavsson.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev