Se alla nyhetsbrev

Juni nyhetsbrev 2012 #9/2012

Sommar, utbildningar och fortsatt kvinnofridsarbete!

Nu närmar sig sommaren så smått och vi på Amphi arbetar mycket med utbildning, men har även en del nya uppdrag på gång. Läs mer i nyhetsbrevet här!

Detta händer på Amphi

Utbildning i Det finns stunder

Två månader har gått sedan vi tillsammans med Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt lanserade ”Det finns stunder - ett utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för våld”. En hel del utbildningsuppdrag utifrån materialet är på gång och bland annat gjorde vi i mitten av maj en heldagsutbildning på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. Deltagarna kom från kvinnojourer, kriscentrum och olika verksamheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Det blev en väldigt rolig och inspirerande dag där vi bland annat övade på att våga fråga om våldsutsatthet genom rollspel. 

Intresset för att arbeta med materialet har varit stort hos målgruppen och bland annat planeras nu en stor utbildningsdag i Malmö i höst, liknande den premiär vi hade i Stockholm. Kul, tycker vi!

För att läsa mer om materialet och våra utbildningar, gå in på Amphis hemsida www.amphi.se

Amphi leder workshop om länsövergripande strategi för kvinnofrid 

Länsstyrelsen i Västernorrland publicerade nyligen en kartläggning av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrlands län arbetar med våld i nära relationer. Utredaren Ulrika Ekebro har kartlagt kvinnofridsarbetet i länets sju kommuner, landstinget, polisen, åklagarkammaren, kriminalvården och hos de ideella organisationerna. Det är en spännande genomlysning av hur lokalt kvinnofridsarbetet kan se ut.

Till lanseringen av rapporten anordnade Länsstyrelsen en dag där chefer och representanter från samtliga kartlagda organisationer bjöds in. Under lanseringsdagen gjorde Karolin och Per från Amphi dels en kunskapsöversikt på området och dels ledde de en workshop med syfte att ta fram konkreta idéer för vad nästa steg mot en länsövergripande strategi för kvinnofrid är. Det blev en mycket innehållsrik dag och vi ser fram emot att höra mer om hur kvinnofridsarbetet kommer utvecklas i Västernorrland.

Ladda ner rapporten på www.lansstyrelsen.se

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/publikationer/2012/Pages/v...

Utbildningsmaterial till Plan Sverige

Under sommaren kommer vi på Amphi arbeta med att ta fram ett kort utbildningsmaterial på uppdrag av Plan Sverige inom deras kampanj ”Because I am a girl”. Kampanjen, som du kan läsa mer om nedan, syftar till att främja flickors rättigheter. Vårt uppdrag är att ta fram ett material med fokus på kränkningar av flickors rättigheter i världen som ska kunna användas av lärare. Vi ser mycket fram emot att sätta oss in mer i Plans arbete. 

Amphi till Almedalen

Under Almedalsveckan kommer några från oss på Amphi finnas på plats för att delta i spännande seminarier, lära oss nya saker och träffa roliga människor. Hör gärna av dig om du vill tipsa om spännande arrangemang eller vill att vi ska delta i något som du ordnar!

Det händer i omvärlden

Framtiden för Dubbelt Utsatt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, som jobbar för att motverka våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar, har under året sökt efter nya finansiärer för att kunna permanenta sin verksamhet.

Hittills har responsen varit sval, både från organisationer och myndigheter, och när projektmedlen tar slut vid årsskiftet riskerar Dubbelt Utsatt att behöva stänga ner verksamheten. Det innebär att 6 års erfarenhet, kunskapsutveckling och arbete går till spillo. 

- Mycket tråkigt men inte förvånande, säger Kerstin Kristensen, projektledare på Dubbelt Utsatt. Den här målgruppen blir osynliggjord inte bara som medborgare i stort utan även som brottsutsatta. 

Ansvaret att tillgodose den här gruppens specifika behov blir ingens, varken statens, kommunernas eller landstingens.

Hur kan vi göra för att inte stödverksamheter ska falla i "projektfällan" där långsiktighet och stabilitet är svårt att uppnå?

 Du kan läsa mer om det viktiga arbete Dubbelt Utsatt gör här: www.dubbeltutsatt.se 

Socialstyrelsen granskar kvinnofridsarbetet i landets kommuner 

Just nu gör Socialstyrelsen en granskning av hur kommuner arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I tidigare rapporter har Socialstyrelsen kunnat konstatera att kommunerna brister i kunskap, handläggning och dokumentation. Ett annat problem som uppmärksammats är de stora skillnader som råder mellan olika kommuners arbete. Därför återkommer Socialstyrelsen nu till 60 slumpmässigt utvalda kommuner för att se om arbetet på området har förbättrats. Vi ser fram emot att ta del av resultatet.

FN har inrättat en internationell flickdag

Syftet är att uppmärksamma flickors rättigheter och stärka deras position på den globala politiska agendan. Dagen firas för första gången den 11 oktober.

Flickor utsätts ofta för dubbel diskriminering, både som barn och som just flickor, med en internationell flickdag får organisationer och politiker ett tillfälle att lyfta framarbete som syftar till att motverka diskriminering. 

Barnrättsorganisationen Plan, samt många flickor och unga kvinnor, har varit med och drivit på för inrättandet av dagen. Utgångspunkten är att flickor ska "få den uppmärksamhet de förtjänar som medborgare och som starka aktörer i sina familjer, samhället och länder." Läs mer om den nya flickdagen på www.dayofthegirl.org och om Plans arbete på deras hemsida, www.plansverige.org.

Amphi läser

Andra män, Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Lucas Gottzén och Rickard Jonsson (red.)

Visste du att..?

Kommunal i sex år har erbjudit sina medlemmar tio stycken kostnadsfria stödsamtal för den som är utsatt för våld i en nära relation. Kommunal har också en egen hjälptelefon som är öppen vardagar ända fram till 21.00. Läs mer här: www.kommunal.se

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev