Se alla nyhetsbrev

Septembers nyhetsbrev 2012 #10/2012

Höst, nya utbildningar och premiär i Malmö!

I septembers nyhesbrev kan ni läsa om lanseringen av Det finns stunder i Malmö, SKL:s startpaket för hållbar jämställdet och en intervju med kvinnofridssamordnaren i Södertälje Kommun om deras utbildningssatsning som baseras på materialet Det finns stunder

Detta händer på Amphi

Utbildning i Det finns stunder

I våras lanserade vi, tillsammans med Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, ”Det finns stunder - ett utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för våld”. Under hösten har vi många utbildningsuppdrag utifrån materialet, och flera kommuner satsar på att ge sin personal kompetens för att våga se, fråga och agera vid våldsutsatthet hos brukarna.  

Södertälje kommun gör en storsatsning och kommer att utbilda alla kommunens verksamheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Detta innebär handläggare LSS/SOL, personlig assistans, kortidshem/gruppboenden, boendestödjare och socialpsykiatri.

Vi på Amphi kommer att utbilda varje grupp under två halvdagar med en veckas mellanrum. Första utbildningsdagen arbetar vi mer generellt med frågan för att under andra utbildningsdagen påbörja arbetet med rutiner för den egna arbetsplatsen.

Vi ställde några frågor om satsningen till Therese Bladh, kvinnofridssamordnare i Södertälje kommun:

Berätta om hur du tänkt kring upplägget av utbildningssatsningen!
- Vi har fått pengar av Länsstyrelsen för utbildning kring våld i nära relation avsedd för personal inom hela social- och omsorgskontorets verksamheter. Det är viktigt att utbildningssatsningen kommer flera olika personalkategorier till del för att bredda kunskaperna.

Det kommer sammanlagt vara ca 150 personer, från olika verksamheter, som får utbildning. Utbildningssatsningen är väldigt välkommen av cheferna och deltagandet i utbildningen ska prioriteras.

 Varför tycker du att detta är en viktig målgrupp?
- Inom funktionshinderområdet möter personalen en grupp som är särskilt utsatta och eftersom detta är en fråga som uppmärksammats på olika håll kändes det viktigt att vi i Södertälje prioriterar denna målgrupp när vi satsar på utbildning, framförallt då det nu finns ett metodmaterial riktat just till dem.

Det finns många anledningar till att just denna målgrupp är viktig, exempelvis gör den dubbla utsattheten att det ibland kan vara svårt för personalen att upptäcka och veta hur de ska hantera utsattheten. De behöver hitta verktyg för att våga uppmärksamma utsatthet för olika typer av våld hos brukare.

Vad hoppas du utbildningen ska leda till?
- Förhoppningen är att utbildningen ska leda till att deltagarna i första steget börjar en diskussion i verksamheterna kring dessa frågor. Sedan är tanken att den personal som får utbildning i materialet ska jobba vidare för att hitta bestående metoder för hur de ska hantera frågorna i vardagen och våga ställa frågor om våld. Eftersom Södertälje precis börjat med övergripande samverkan kring våld i nära relation så är förhoppningen att vi ska öka förståelsen för denna målgrupps extra utsatthet när vi framöver ska utveckla skyddat boende för våldsutsatta. Där är problemet ofta bristen på tillgänglighet och/ eller brist på kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar vilket gör att dessa kvinnor idag inte kan ges det skydd de behöver. Detta känns som en viktig fråga som kanske tidigare inte uppmärksammats och därför är utbildning en god start.

För att läsa mer om materialet och våra utbildningar, gå in på Amphis hemsida www.amphi.se

Premiär för Det finns stunder i Malmö

Efter den lyckade premiären i Stockholm kommer vi även att premiärvisa filmerna ur utbildningsmaterialet Det finns stunder i Malmö. Detta görs på initiativ av Malmö stad och Länstyrelsen i Skåne Län, torsdagen den 11 oktober kl. 10-13 på SF Bio Storgatan, Storgatan 22, Malmö. Utbildningen är kostnadsfri, men kräver föranmälan. Är du intresserade av att anmäla dig eller har du några frågor så kan vänd dig till ann-helen.westerdahl@malmo.se. Vi på Amphi ser förväntansfullt fram emot premiären och är glada över det positiva mottagandet som Det finns stunder har fått. 

Startpaketet för hållbar jämställdet

Lagom till Almedalen lanserade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin utbildnings-satsning "Startpaket för hållbar jämställdhet" som drar igång nu i höst. I våras arbetade vi med att ta fram den animerade film som ska hjälpa SKL att marknadsföra utbildningen. Filmen ska spridas nationellt till kommunstyrelser och ligger på ett USB-minne i den formgivna låda som vi också varit med att ta fram. Utbildningen är en tre dagars grundkurs i jämställdhetsintegrering som ges med fyra inriktningar, hälso- och sjukvård, social omsorg, barn och utbildning samt samhällsplanering. Höstens utbildningar är redan fulltecknade men till 2013 ska 70 nya medlemsorganisationer utbildas och då finns platser kvar. Arbetar du på kommun eller landsting och är intresserad av att lära dig mer om jämställdhetsintegrering? Kontakta då Torbjörn Messing på SKL redan nu på, torbjorn.messing@skl.se.

 Här kan du se filmen som Amphi producerat, www.skl.se/jamstalldhet

Det händer i omvärlden

Almedalen

Amphi var på plats under sommarens politikervecka i Almedalen. Vi följde framförallt seminarier om jämställdhet, våld och manlighet men övade oss även på att live-twittra! Följ oss gärna på @amphiproduktion

Ett av seminarierna vi gick på anordnades av SKR, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, och lyfte frågan om supporterkultur, våld och maskulinitet. På seminariet deltog representanter från polisen, regeringen samt supporterorganisationer. Det citat vi minns mest från seminariet är en uppmaning från en kvinna i publiken: ”Politiker: se över alkoholförsäljningen på arenorna. Bajen fans: ni måste ta ställning mot våldtäktsramsorna. Polisen: om ni vill att fler kvinnor och barn som gå på matcherna, då ska ni veta att senaste gången jag kände mig otrygg på en match var när poliserna använde pepparspray.”

Läs mer på SKR:s hemsida

Ett steg på vägen i Malawi

Efter internationell kritik om brister i upprätthållandet av mänskliga rättigheter i allmänhet och HBTQ-personers rättigheter i synnerhet, har Malawis nya president Joyce Banda offentliggjort att hon vill avskaffa den lag mot sodomi som finns i landet. Lagen innebär att män som har sex med män kan dömas till upp till 14 års fängelse, något som har hände senast 2009. Nästa steg i processen är att presentera en lagändring som godkänns av Malawis parlament. 

Du kan läsa mer om läget för HBTQ-personer i Malawi här och i andra delar av världen här

Amphi läser

Världens viktigaste bok - om kroppen, känslor och sex
Nathalie Simonsson

En lärobok för sexualundervisningen som riktar sig till elever i mellanstadiet och är fantastisk, tycker vi på Amphi!

Läs mer på RFSU:s hemsida!

Visste du att..?

…det under nästa år kommer släppas inte en men tre (!) nya omfångsundersökningar om våld i nära relationer. Detta för första gången sedan Slagen Dam kom ut 2001. NCK kommer att publicera en som bygger på svar från 20 000 män och kvinnor, BRÅ har i uppdrag av regeringen att komplettera sin Nationella trygghetsundersökning med frågor om våld och EU-byrån, The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA, ska under 2013 publicera en rapport där de tillfrågat 40 000 kvinnor från 27 olika medlemsländer om våldsutsatthet. Se nedan för länkar till de olika studierna!

Nationellt kunskapscenter för kvinnofrid, NCK
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings...

The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm

BRÅ
http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2012-04-27-brott-i-nara-re...

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev