Se alla nyhetsbrev

Novembers nyhetsbrev #11/2012 #11/2012

En höst full av utbildning och utvecklingsarbete!

Om Amphis intensiva resande, utveckling av nya utbildningar, premiär i Malmö, Dubbelt utsatts konferens i Göteborg och mycket annat!

Detta händer på Amphi

Mycket utbildning i höst

Just nu reser vi på Amphi land och rike runt och håller utbildningar. Vi genushandleder i Gnesta, Göteborg och Kalmar, träffar fastighetspersonal i Lund, Blekinge och Göteborg, utbildar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i Borås, Mark och Södertälje samt håller i seminarier i Stockholm och Härnösand. Vi hoppas träffa gamla och nya nyhetsbrevsläsare ute i landet och gläds åt allt engagemang och driv vi möter på våra utbildningar! 

Ungdomsstyrelsens utbildning om unga, våld och maskulinitet

I vår erbjuder Ungdomsstyrelsen i samarbete med Linköpings universitet, Män för Jämställdhet och vi på Amphi Produktion en spännande och viktig utbildningsserie om unga, maskulinitet och våld. 

Kursen vänder sig till dig som har en operativ, samordnande eller strategisk roll inom skolan, socialtjänsten, fritidsområdet eller ideell verksamhet.

I kursen ges grundläggande kunskap om ungas utsatthet för våld och användande av våld, våldets funktion och teorier om maskulinitet. Kursen ger också fördjupad kunskap om sexuellt våld, våld mot hbtq-personer, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Metoder i förebyggande arbete tas också upp. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra, fördjupa dig i exempel på förebyggande insatser och konkret formulera strategier för ett förebyggande arbete.

Läs mer och anmäl dig här: www.ungdomsstyrelsen.se/maskulinitet

Sista dag för anmälan är 30 november

Premiär i Malmö för Det finns stunder

Den 11 november var det återigen dags för premiär av utbildningsmaterialet Det finns stunder. Denna gång i Malmö. Vi på Amphi visade de filmer som ingår i materialet och informerade både om kunskapsområdet våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och om de övningar och metoder som ingår i utbildningsmaterialet. Salongen var fullsatt och presentationen blev mycket uppskattad. Vi hoppas på en fortsatt stor spridning och en allmän utveckling av det viktiga område som Det finns stunder berör. 

Detta händer i omvärlden

NIKK flyttar till Sverige

De nordiska jämställdhetsministrarna beslutade tidigare i år att NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, flyttas till Sverige. Sedan 1995 har NIKK varit placerat vid Oslo universitet, men lades ner som självständigt institut 2011. Ministerrådet har nu bestämt att framtida forskning ska samordnas av Göteborgs Universitet. En uppgift NIKK har framför sig är att skapa översiktliga sammanställningar så att de olika ländernas situation, insatser och forskning kan jämföras.

Läs mer här: http://www.genus.se/digitalAssets/1385/1385775_gp4_12lr.pdf

Dubbelt utsatt bjuder in till konferens

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt som arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning anordnar den 6-7 december konferensen ”Mycket snack och mycket verkstad” i Göteborg.

Konferensen lyfter det viktiga arbete som Dubbelt Utsatt genomfört under åren 2007-2012 och utgår från Dubbelt utsatts vision; att alla kvinnor med eller utan funktionsnedsättning ska få det stöd som de har rätt till enligt SoL 5 kap 11§

Se inbjudan här: http://www.dubbeltutsatt.se/uploads/pdf/Konferensinbjudan_121029.pdf

Konferens om lagstiftning kring prostitution               

Den europeiska kvinnolobbyn (EWL) anordnar den 4 december 2012 en europeisk konferens med temat 10 years of policies on prostitution: outcomes of the Swedish and Dutch options, and ways forward. Konferensen har som syfte att lyfta frågan om prostitution till EU nivå. Traditionellt sett har det varit svårt att på transnationell nivå beröra ämnet eftersom det råder delade meningar om frågan. Genom att syna och utvärdera den svenska och den holländska lagstiftningen som representerar två motpoler gällande hur man på nationell nivå valt att hantera prostitutionsfrågan hoppas EWL lyfta frågan för att hitta ett gemensamt förhållningssätt att ta sig an de problem som de anser uppstår i anknytning till prostitutionen, såsom trafficking, våld och kriminalitet. Förhoppningsvis kan detta leda till ett Europa som gemensamt arbetar mot ökad jämställdhet och minskad utsatthet för alla.

Amphi läser

Kreativa metoder för grupputveckling och handledning av Katrin Byreus (2012) och inspireras till att våga insistera på att få använda mer gestaltande metoder under våra utbildningar. Den påminner oss också om vikten av att använda maktmedvetna metoder när en jobbar med maktkritisk teori.

Visste du att..?

41% av kvinnliga krönikörer får kränkande kommentarer på nätet på grund av kön. För män är samma siffra 5%. 

Läs mer här: ”För lite kuk?” av Linnea Andersson och Kaisa Andersson på JMG

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev