Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Juni #18/2014

Filminspelning på kontoret

Nu är kortfilmen vi spelar in till Uppsala Landstings Barnskyddsteam färdiginspelad. Regissören Ylva Gustavsson med team filmade i tre dagar. Amphi-kontoret fick agera stand-in för en vårdcentral och scenografen Siri Ångeman med scenografassistent Felicia gjorde ett fantastiskt jobb med att bygga ett helt undersökningsrum där vårt mötesbord vanligtvis brukar stå. Dessutom fick Per Ringqvists hus användas som inspelningsplats för andra gången den här våren – och det gick bra den här gången också!

Nu börjar klippningen och till september så ska vi både hunnit med att klippa och ljudlägga. Utöver det ska vi också skriva det pedagogiska innehållet till en modul om vårdpersonals anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Den är till Landstingets webbutbildningsplattform som ska bli obligatorisk för all personal på Landstinget - och förhoppningsvis även för samtliga anställda inom hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) i Uppsala län. Hur häftigt som helst tycker vi!

Intervju med Lena Widing, specialistsjuksköterska på Uppsala Landstings Barnskyddsteam

Varför gör ni den här filmen?

Det finns många skäl till varför vi gör den här utbildningen. Anmälningsfrekvensen är låg inom hälso -och sjukvården, fast än alla som arbetar där har en lagstadgad skylighet att göra en anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ om man misstänker att barn far illa eller riskerar att fara illa. Ofta handlar det om psykologiska hinder och vi vill skapa en utbildning som även bearbetar dessa hinder. Vi vill att de anställda skall förstå sin skyldighet att anmäla och efter utbildningen, ha kunskaper om gällande lagstiftning och om hur det går till praktiskt att göra en anmälan. Ett övergripande mål är att öka patientsäkerheten och ge barnen bättre och snabbare hjälp. 

Vem kommer filmen att visas för?

Filmen kommer att visas för samtliga anställda inom hälso- och sjukvården, inklusive tandvården i Uppsala län. Det är vår förhoppning att utbildningen skall bli obligatorisk.

Hur har inspelningen gått?

Inspelningen är precis avslutad och vi hoppas att den har gått bra, vi får se ett grovklipp i början på juli. Annars har vårt samarbete med Amphi fungerat alldeles utmärkt, Emma Lundqvist har varit jättebra som projektledare/kontaktperson. 

Forumteater i Umeå

Varje år anordnar Forumteaterföreningen i Sverige (FTS) en festival för organisationer som på olika sätt arbetar med forumteater. I år var upplägget lite annorlunda än vanligt och festivalen var mer av en seminariehelg, där fyra kvinnliga forumteaterledare från olika länder var inbjudna för att hålla workshops med deltagarna. Patriarkala strukturer är och har varit tydliga även inom denna maktkritiska verksamhet, så det var ett högst aktivt val av FTS att bjuda in fyra feministiska ledare för att få deras perspektiv.

De fyra workshopledarna var Mariana Villani från Argentina, Jale Karabekirk från Turkiet, Birgit Fritz från Österrike och Xris Reardon från Australien. Temat för helgen var genus och jämställdhet och Lotta Björkman, Lisa Malmberg och Emma Lundqvist från Amphi var där för att inspireras, träffa människor och lära sig mer om nya metoder att använda i Amphis verksamhet.
 
En annan lärorik del av Forumteaterfestivalen i år var det internationella perspektivet. Många gör liknande övningar i olika länder, men med olika syften och mål. Det var ett intressant tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter!
 
Här kan du läsa mer om vad forumteater är.

Amphi på Nordiskt Forum

Den 12-15:e juni arrangerades Nordiskt Forum och Feministisk Festival i Malmö. Lisa Malmberg och Emma Lundqvist från Amphi var på plats för att lyssna, titta och prata med vänner och bekanta.

Vi ordnade inget eget seminarium, men flera av de produktioner som vi varit med och tagit fram visades upp av våra samarbetspartners och kunder under Nordiskt Forum, vilket såklart var väldigt roligt.

 I SKL:s monter visades Det finns stunder. Region Skåne pratade om Tänk Tvärtom, som är ett utbildningsmaterial om jämställda sjukskrivningsprocesser och Män för Jämställdhet visade Machofabriken på stora scenen. Dessutom var Försäkringskassan på plats och pratade om sitt jämställdhetsintegreringsprojekt, som Amphi är anlitade inom. Läs mer om det här.

Amphi tipsar

  • ...om Sveriges Radios avslutade temavecka om våld i nära relationer. Läs allt i efterhand under hashtaggen #enavalla samt i Sveriges Radios artiklar här. Grymt bra initiativ, tycker vi!
  • Fritidsgården Funkabo i Kalmar, som vi jobbat med en del kring normkritiskt arbete, har skrivit en bok om hur de utvecklat sin gård i en genussmart riktning. Läs mer här.

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev