Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Oktober #21/2014

SIS-projektet i slutfasen

Amphi har under hela hösten jobbat med SIS, Statens institutionsstyrelse, med att utveckla och genomföra en pilotutbildning för en grupp behandlingsassistenter i att leda samtal om våld och sexualitet ut ett normkritiskt perspektiv. Nu lider projektet mot sitt slut och Lotta Björkman, som är projektledare från Amphi hoppas på ett fortsatt samarbete med SIS. 

 

- Det känns som att det varit värdigt lärorikt, SIS är ju en så häftig verksamhet. De här behandlingsassistenterna jobbar med att träffa både unga och vuxna som är i så extremt utsatta situationer och det innebär så mycket som jag själv inte alls har med i åtanke från början, utan lär mig av dem under utbildningstillfällena. Under arbetets gång har jag förstått alltmer vad det kan innebära att arbeta med det personer med så pass omfattande erfarenheter av våld och jag har givetvis behövt anpassa utbildningen efter det. 

 

Vad händer nu? 

 

- Det är ju en pilotutbildning vi har gjort och det har under hösten blivit tydligt vad som funkat och inte. Så nu hoppas vi att vi nu får fortsätta med att utveckla en reviderad version av utbildningen och utbilda delar av den här gruppen till nationella utbildare inom SIS. På så sätt kan de föra vidare utbildningen inom organisationen. Det skulle innebära att göra en utbildning för utbildare helt enkelt. 

 

Varför är det här projektet viktigt för SIS? 

 

 

- SIS har en egen forskningsenhet som producerar interna forskningsrapporter och de är jättebra, men haft utmaningar med att implementera dem inom organisationen. Det är vi kommer in i bilden. Syftet är att hjälpa dem med att omsätta den kunskap som redan finns i deras forskningsrapporter, så att den kan tillämpas ut i hela verksamheten så att behandlingsassistenter som arbetar med samtal med unga och vuxna ska ha en förståelse för normkritik och vad det innebär att bemöta personer på ett likvärdigt sätt. 

Animerad film åt Arbetsmiljöverket

Amphi är igång med ett nytt spännande projekt där vi samarbetar med Arbetsmiljöverket, som har ett pågående fyraårigt regeringsuppdrag som syftar till att undersöka kvinnors arbetsmiljö. Målet är att kunna hitta svar på frågor om varför kvinnor är mer sjukskrivna, mer utsatta för förslitningsskador och i större utsträckning avslutar sina yrkesliv i förtid. 

 

Arbetsmiljöverket har därför arbetat noggrant med att kartlägga förutsättningarna för arbetsmiljöarbete inom kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher, och det är resultated av tre års arbete som Amphi nu har fått i uppdrag att illustrera i form av informations- och föreläsningsfilmer. Syftet är att tillgängliggöra och sprida kunskapen om olika förutsättningar som finns för arbetsmiljöarbete för en större målgrupp. 

 

 

Amphi är nu i full gång med projektet! Vi har satt ihop ett produktionsteam och har snart ett manus klart, så inom kort kommer vi kunna sätta igång med själva produktionen och vi beräknas vara klara i februari. 

 

Botkyrka testar nytt våldsförebyggande program

Botkyrka kommun ska börja jobba med programmet Mentors in Violence Prevention, ett våldsförebyggande program som är utvecklat i USA. En del i programmet går ut på att ungdomar utbildas till mentorer för yngre ungdomar på sin skola. I programmet används ett åskådarperspektiv, som bygger på att möjliggöra för personer som ser våld att bryta dessa situationer på olika sätt. Emma Lundqvist har varit med från start och ser fram emot samarbetet. 

 

- Metoden har visat sig fungera väldigt bra i USA, möjligen till viss del för att den inte fokuserar så mycket på ett klassiskt offer/förövare-perspektiv, utan istället belyser den nära omgivningens roll i att skapa förutsättningar för att bryta våldsamma beteenden. Programmet betonar att alla personer i en närhet eller sociala kontext skulle kunna vara den som agerar, och att ”silence is violence”. 

 

Vad innebär vårt uppdrag för Botkyrka kommun?

 

- Vi ska tillsammans med Botkyrka kommun göra en affischkampanj, som ska riktas till vuxna. Kampanjen ska uppmuntra till ett ansvarsfullt förebildsarbete och till att ta ställning för, och själv implementera sunda värderingar. Affischerna ska synas på busskurer runtom i Botkyrka.

 

Är det ett ovanligt sätt för Amphi att arbeta, när det inte sker i samband med framtagning av ett utbildningsmaterial? 

 

- Nej men det är ett nytt sätt för oss att arbeta med kommunikation, eftersom rörlig bild är vårt vanligaste sätt att ta fram budskap på. Däremot är det vanligt att vi arbetar med medieprojekt även utan att det sker i samband med framtagning av ett metod- eller utbildningsmaterial. 

 

 

Finns det några utmaningar med att översätta ett amerikanskt projekt till en svensk kontext? 

 

 

Ja absolut, det är alltid utmanande att kontextualisera och förstå den målgruppen som man vill nå, och vi har precis dragit igång med det här arbetet så det är egentligen för tidigt att säga något om det nu. Men jag kan se att en viktig del i det här projektet kommer vara att samarbeta med unga och vuxna invånare i Botkyrka i den här processen, som en förutsättning för att just kunna översätta programmet, inte bara till svensk utan också till en lokal kontext. 

 

Välkommen tillbaka Per!

Amphis Per Ringqvist har under hösten blivit förälder för andra gången, vilket vi såklart alla är glada över. Men desto gladare är vi nu när han dessutom kommer tillbaka till jobbet, välkommen tillbaka! 

 

Hur känns det att att vara tillbaka efter din föräldraledighet?  

 

Det är blandade känslor, det är väldigt roligt att börja jobba igen men jag saknar mina barn ganska mycket också. Har hunnit vänja mig vid att få vara hemma med dem och det känns som att jag är borta en hel del nu, men det är inte så farligt egentligen. 

 

Vad har du saknat mest med ditt jobb? 

 

Det är framförallt att tid att kunna tänka färdigt, och självklart har jag saknat kollegorna väldigt mycket. 

 

Vilket blir ditt första projekt att ta tag i?

 

Det första projektet som jag har satt igång med nu är ett stort jobb vi har åt Arbetsmiljöverket, där jag går in som projektledare och producent. Vi tar fram kommunikation åt dem i samband med att de ska redovisa sitt långa projekt som kartlägger kvinnors arbetsmiljö. Det är både animerade filmer och föreläsarfilmer vi ska göra, och det hela känns som ett jätteroligt projekt som ska vara klart i februari.

 

Kontoret börjar ta form..

På Amphi gillar vi att utmana oss själva och varandra i att hitta nya kreativa sätt att både undersöka vår egen arbetsmiljö och våra personliga mål och behov för att kunna utvecklas i rätt riktning. Vi ägnade därför en halvdag med Katrin Byréus, som är dramapedagog och expert på handledning och grupputveckling. Hon jobbar bland annat med kreativa metoder för att handleda grupper, inte minst på arbetsplatser, och tillbringade en eftermiddag med ett gäng hösttrötta men engagerade Amphi-kollegor. Att få handledning i grupp av Katrin var väldigt givande och stimulerande! Vi fick reflektera en hel del och på ett väldigt konstruktivt sätt över olika metoder och strategier för en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och samarbete oss emellan. Rekommenderas för alla gruppkonstellationer! 

 

 

Amphi tipsar

På Amphi gillar vi att utmana oss själva och varandra i att hitta nya kreativa sätt att både undersöka vår egen arbetsmiljö och våra personliga mål och behov för att kunna utvecklas i rätt riktning. Vi ägnade därför en halvdag med Katrin Byréus, som är dramapedagog och expert på handledning och grupputveckling. Hon jobbar bland annat med kreativa metoder för att handleda grupper, inte minst på arbetsplatser, och tillbringade en eftermiddag med ett gäng hösttrötta men engagerade Amphi-kollegor. Att få handledning i grupp av Katrin var väldigt givande och stimulerande! Vi fick reflektera en hel del och på ett väldigt konstruktivt sätt över olika metoder och strategier för en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och samarbete oss emellan. Rekommenderas för alla gruppkonstellationer!

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev