Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Mars #23/2015

Amphi bloggar!

Äntligen är den här - Amphis alldeles egna blogg!

Vi har länge velat hitta ett sätt kommunicera ut våra tankar och reflektioner över de ämnesområden som vi rör oss inom i vårt yrke. I samband med alla fantastiska projekt och samarbeten vi involveras i lär vi oss själva mycket och får en inblick i olika samband och kopplingar mellan flera samhällsproblem och strukturer som påverkar varandra. Vi har så mycket intressanta och engagerande samtal tillsammans på luncher och fikan och vi vill gärna dela med oss av våra synpunkter och funderingar till alla intresserade. 

Med Amphibloggen vill vi göra just det. Det kan vara alltifrån att vi vill lyfta blicken från de enskilda projekten och diskutera hur olika faktorer påverkar varandra och hänger ihop, till att gräva ner oss i en specifik, smalare fråga som är aktuell av något skäl. Det kan vara längre analyserande och argumenterande inlägg, som vårt första till exempel, och det kan vara kortare reflektioner och inspirerade tankar från någon av våra medarbetare. 

Hoppas ni ska uppskatta våra inlägg! 

Internutbildningar på Amphi

Parallellt med arbetet med alla spännande och roliga projekt som vi jobbar med, är det också viktigt för oss att ständigt uppdateras inom de forskningsområden vi utbildar och arbetar inom. En sådan period pågår faktiskt just nu! Emma Lundqvist, projektledare och delägare på Amphi tycker det känns både viktigt och kul. 

– Efter en hektiskt höst med mycket stora och överlappande projekt känner vi att det är dags att samla ihop Amphigänget och ägna lite tid åt att använda våra olika styrkor i form av både teoretisk kompetens och metodpedagogik för att vidareutbilda oss själva. Syftet är att sprida den kunskapen som vi sitter på sinsemellan inom gruppen för att vi både ska vara uppdatera på forskningsområdena vi rör oss inom och ha en gemensam bild av det vi gör och hur vi utbildar.

Hur går det till? 

– Vi har bestämt att två medarbetare samarbetar där en är ansvarig för att  ta fram en kursplan. Emilia Åkesson har stor kompetens inom det teoretiska fältet och ska med hjälp av Lisa Malmberg  ta fram en kursplan i teori. Vi har avsatt tid för seminarier och läsning av teoretisk litteratur. Lotta Björkman har länge jobbat med pedagogiska metoder och ska med stöd från mig ta fram en motsvarande kursplan för hur vi ska använda olika metoder, men också förstå teorierna bakom dem. 

Arbetet med internutbildningarna kommer löpa under våren och kommer göra oss ännu bättre synkade och förankrade inom framförallt intersektionell teori och pedagogiken kring våra mest använda metoder. 

Vårdguiden/1177 och UMO

I samband med att den nya patientlagen trätt i kraft har också 1177/Vårdguiden och UMO fått i uppdrag att på ett tillgängligt sätt förmedla de ändringar som lagen kommer att kunna innebära för patienten. Amphi har nu i sin tur fått i uppdrag av 1177/Vårdguiden och UMO att kommunicera ut kärnan i lagen och Per Ringqvist är projektledare från vår sida. 

Vad har uppdraget inneburit för Amphis del?

– Vi har gjort filmer som ska berätta kort om kärnan i de olika delarna i patientlagen. Vi har också tagit fram stillbilder som ska användas i kampanjens olika delar, samt på hemsidan. Vårt mål har varit att försöka berätta berättelser om hela Sverige, då vår uppgift är att ta fram kommunikation kring patientlagen som inte sker på ett normativt sätt. Det känns viktigt eftersom lagen i sig syftar till att just nå ut till alla patienter, även de som tidigare kanske svårare att orientera sig bland vårdens tjänster eller ha koll på sina rättigheter och valmöjligheter som patient. 

Har något varit särskilt utmanande? 

– Ja visst, att på ett enkelt och tillgängligt sätt kommunicera en så komplicerad och mångfacetterad lag som ska fungera för alla våra landsting och alla patienter som de riktar sig till. Men vi hoppas att vi hittat en bra balans mellan ett rikt innehåll och en kännbar tillgänglighet i våra filmer. 

Filmerna finns att se på 1177.se och UMO.se under Patientlagen. 

Amphifest!

Efter många förseningar, inredning av lokalen och målande med tavelfärg på väggar fick vi i slutet på januari äntligen tillfälle att fira vår fina lokal med en sen inflyttningsfest här på kontoret. Det serverades plockmat och dryck av olika slag, det sjöngs karaoke och minglades för fullt in på småtimmarna! Vi är så glada att det finns så många vänner och bekanta, såväl arbetskollegor som andra fina, som ville vara här och fira med oss - tack! 

Amphi tipsar...

…om Arbetsmiljöverkets rapport Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014. Det är en slutrapport av det fyraåriga regeringsuppdrag som Arbetsmiljöverket haft att undersöka och sammanställa arbetsförhållanden och kringliggande faktorer som spelar in i kvinnors arbetsmiljö och därmed också hälsa och livssituation. Syftet är att utveckla och genomföra insatser för att kunna förebygga att kvinnors slås ut från arbetslivet till följd av arbetsmiljörelaterade problem. Rapporten visar på stora skillnader mellan hur kvinnors och mäns arbetsmiljörisker synliggörs till följd av att kvinnors arbeten värderas lägre, vilket i sin tur leder till att de inte åtgärdas tillräckligt bra. Det framkommer också med tydlighet i rapporten att könssegregeringen på arbetsmarknaden bidrar till att kvinnor löper större risk att drabbas av belastningsskador. En väldigt viktig rapport som förhoppningsvis ska leda till ökad medvetenhet och konkreta åtgärder mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Läs rapporten här: http://www.av.se//dokument/publikationer/rapporter/RAP2015_06.pdf

 

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev