Se alla nyhetsbrev

Hur kan arbetsplatser förebygga och åtgärda sexuella trakasserier? #36/2017

Förebygga och åtgärda sexuella trakasserier

Senaste veckorna har många berättelser om mäns övergrepp mot kvinnor tagit plats i media, på Facebook och Instagram. På Amphi arbetar vi dagligen med att stötta organisationer i att förebygga och agera vid våld. Här kommer tre tips till arbetsplatser:

Främjande likabehandling. Att arbeta normkritiskt kan vara ett verktyg för att utmana begränsande normer, attityder och värderingar på arbetsplatsen. 

Rutiner. Gemensamma förhållningssätt ger trygghet i hur vi kan förebygga och agera när vi upptäcker våld. 

Utbildning och handledning. Vetenskapligt förankrad utbildning ger alla medarbetare kunskap om vad våld är och hur ett förebyggande arbete kan se ut just hos er. 

Vill ni ha stöd?
Vi kan stötta er i att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier och kränkningar på er arbetsplats. Maila lisa.malmberg@amphi.se eller ring 073-648 31 08.

Webbportal tillgängliggör  rutiner för personal 

Många personer som är utsatta för våld i nära relation kommer till hälso- och sjukvården. Personal behöver kunskap och rutiner för att känna sig trygga i att fråga, agera och dokumentera.

Hur kan rutiner vara tillgängliga för personal?
Region Jönköping och region Jämtland Härjedalen hörde av sig till Amphi för att få stöd i hur rutinerna kring våld i nära relation som fanns i verksamheten, kunde tillgängliggöras för personalen.  

I projektet togs en webbportal fram där personalen får kunskap om våld i nära relation, fundera över utmaningar och träna på att använda rutiner.

Kunskap om våld viktig i alla steg av produktionen
Amphis erfarenhet av arbete med våld i nära relation blev viktig i projektets alla delar. Allt ifrån bildsättning och grafisk form till produktion av filmer som ingick i webbportalen utgick ifrån kunskap om vad våld är och hur professionella bör bemöta utsatta.  

Vill ni ha stöd i att utveckla eller tillgängliggöra rutiner? 
Kontakta Per Ringqvist på per.ringqvist@amphi.se eller 070-877 86 53 för att få veta hur vi kan stötta er i arbetet. 

Välkommen Nim Vaker-Akech!

Nim är sedan oktober ny utbildare och projektledare på Amphi.

Vad är din bakgrund?
Min bakgrund finns inom internationella relationer, mänskliga rättigheter, sociologi och demokratifrågor. Konkret har jag arbetat mycket med jämlikhet och normkritik i bemötande och hur vi kan göra praktik av de policys, värdegrunder och strategier för jämlikhet som organisationer tar fram med jämna mellanrum. Jag har även en bakgrund inom scenkonst och musik.

Vad ser du fram emot med arbetet på Amphi?
Det kommer bli spännande att vara på en organisation som arbetar professionellt med förändring, med ett normkritiskt perspektiv externt och internt. Jag ser fram emot att tillsammans medvetandegöra de samhällsstrukturer som skapar ojämlikhet och att vara med och skapa inkludering på arbetsplatser och i människors vardag.

Tips till lärare! 

Behöver du mer kunskap om transfrågor? Arbetar du med elever i åldrarna 6-12 år?

Nytt material
Det har kommit en ny bok som heter Trans, kön och identitet - Att arbeta inkluderande i Fk-6. Materialet ger lärare verktyg att möta elever som är transpersoner eller som har funderingar kring könsidentitet. Författare till boken är Tom Summanen och Edward Summanen. 

Läs mer 
Läs mer och beställ boken Trans kön och identitet genom att klicka här. 

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev