Se alla nyhetsbrev

Nyhetsbrev Juni #28/2016

Film med målgrupp utövare av våld

I början av året fick Amphi i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm att producera en kort film som ska spridas för att nå personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att vända sig till de hjälp- och stödverksamheter som finns. Målsättningen är att i första hand nå utövare med ett lågriskbeteende som i någon mån reflekterar över sitt eget beteenden. 

Vi har jobbat fram ett manus tillsammans med manusförfattaren Karin Aspenström, styrgruppen på Länsstyrelsen och referensgrupp bestående av forskare och behandlare. I början på juni drog inspelningen igång med regissören Ylva Gustavsson vid rodret och Iga Mikler vid kameran och nu är klipparbetet i full gång. 

I september ska filmen lanseras och tanken är att den ska spridas med en hänvisning till var personer som känner igen sig i filmens karaktärer kan söka hjälp för sitt våldsamma beteende. En utmaning är att de stöd- och hjälpverksamheter som finns ser olika ut i landet och en sekundär målsättning är därför att filmen blir en drivkraft för myndigheter att utveckla och samordna stöd- och hjälpverksamheter för målgruppen. Forskning visar att kampanjer som lägger fokus på förövare ökar söktrycket till stöd- och hjälpverksamheter. Vi är glada och tacksamma över att få vara med och hjälpa till i  detta viktiga våldsförebyggande arbete. 

Filmprojekt för scouter

Inom organisationen WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Region Europa, har det länge arbetats med mångfalds- och jämställdhetsintegrering för att stärka upp medlemsorganisationernas arbete med likabehandling och genusfrågor. 

Amphi fick i uppdrag att ta fram en kort film med syfte att internt inspirera i detta arbete, i de 39 länderna som organisationen är verksam i. Filmen hade premiärvisning 17:e juni. För oss har det varit en rolig process att arbeta med en av världens största ungdomsorganisationer och stötta dem i sitt viktiga arbete med inkludering och jämställdhet i verksamheten. 

Sammanfattning av vårens utbildningar

Utbildning och processledning är en av grundpelarna i Amphis verksamhet och vi ser det som ett viktigt sätt att skapa förändring inom våra områden. Den här våren har det varit mycket utbildningsuppdrag! Från mars till juni har vi genomfört 21 utbildningsdagar inom normkritik, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med grupper på alltifrån fyra till 70 deltagare. Vi har haft privilegiet att träffa ca 400 unika utbildningsdeltagare inom landsting, skola, socialtjänst, hemtjänst, äldreomsorg, beroendevård, ideella organisationer och ungdomsverksamheter. Drygt 200 av dessa deltagare har vi träffat flera gånger i processutbildningar där vi kunnat följa hur förståelsen och kunskapen blivit praktik i verksamheterna, och där vi fått möjlighet att leda deltagarna genom den ibland utmanande kunskapsprocess som en utbildning inom våra områden kan innebära. 

Vi har lärt oss supermycket av att arbeta med alla fantastiska deltagare och samarbetspartners och vill säga TACK för denna utbildningsvår! Vi ses i höst igen!

Normkritiskt förändringsarbete  – vad händer sen? 

Många undrar vad de konkreta resultaten kan bli efter ett normkritiskt eller våldsförebyggande projekt. Vi har därför pratat med några av våra uppdragsgivare kring effekterna av samarbetet med Amphi i deras verksamheter. Sist ut som berättar är Åsa Frodlund, utredare vid Statens institutionsstyrelse (SiS). 

Amphi tog under 2015 fram en metodhandbok på uppdrag av SiS med syfte att stödja arbetet med att leda normkritiska samtalsgrupper för unga eller klienter. I samband med detta utbildade Amphi även samtalsledare inom SiS samt utbildare som i sin tur kan utbilda samtalsledare inom organisationen. 

Hur har ni tillsammans med oss på Amphi arbetat för förändring i er verksamhet?
Amphi har lett oss till viktig kunskap om värdet av normkritiska perspektiv när vi leder samtalsgrupper på ungdomshem och LVM-hem. Uppdraget har alltså inte begränsats till att öka vår kunskap om normer och dess konsekvenser generellt utan har lika mycket handlat om att vägleda oss när vi tillämpar kunskapen i vår egen verksamhet, genom handledning och uppföljande träffar. Amphi har också i nära samarbete med oss skrivit en vägledning, som delvis bygger på ett tidigare ofärdigt utkast.

Har du något konkret exempel på någon insikt eller lärdom som er verksamhet fått genom projektet? 
Amphi har på ett lyhört och engagerat sätt satt sig in i vår verksamhet och tagit till vara och utgått ifrån kunskap vi själva har producerat i kartläggningar, uppföljningar och forskningsstudier. Det är tacksamt att på det här sättet tillämpa ny kunskap genom att ta till vara våra egna exempel, från vår egen verksamhet. Det blir konkret och hands on på ett sätt som vår personal uppskattar. Det visar kursutvärderingarna tydligt.
Med hjälp av ny kunskap har det blivit tydligare för oss vilka andra processer och rutiner i vår verksamhet (utöver samtalsgrupperna) som vi behöver ägna uppmärksamhet i vårt fortsatta förändringsarbete.

Läs metodhandboken här: 
http://www.stat-inst.se/pagefiles/9877/att-leda-normkritiska-samtalsgrup...

För att läsa berättelser från fler av våra uppdragsgivare, besök oss på Facebook:

www.facebook.com/amphiproduktion

Prenumerera + Arkiv

Vill du ha framtida nyhetsbrev skickade till dig? Vill du se gamla nyhetsbrev? Känner du någon som du vill tipsa om det här? Se alla brev (det här med) och skriv upp dig här
http://amphi.se/nyhetsbrev