1177 och UMO informerar om nya patientlagen – film

 

 

I samband med att den nya patientlagen började gälla den 1:a januari 2015 lanserades åtta korta informationsfilmer, för att sprida kunskap om vad lagen innebar. Amphi stod för manus, inspelning och animation samt utveckling av den grafiska profilen. Som sakkunniga inom genus och normkritik fungerade Amphi även som ett bollplank i processen för beställarna UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Vårdguiden 1177

Målet med informationsfilmerna var att de skulle spegla den breda målgruppen som de riktade sig till, det vill säga vårdtagare i Sverige. Så många som möjligt, och helst personer som vanligtvis kanske har ett nedsatt förtroende för hälso- och sjukvården, skulle kunna uppleva sig inkluderade genom filmerna. I Amphis arbete finns det normkritiska perspektivet med i alla led i en produktionsprocess, från val av underleveantörer (såsom musikläggare och animatörer), arbetsvillkor för alla medverkande, till manusbearbetning och casting samt vilket team vi arbetar med i filmproduktionen.

Några frågeställningar som lyftes under arbetet var: Vad representerar miljöerna som beskrivs i manus? Vilken representation finns bland skådespelarna som vi castar? Hur motverkar vi begränsande normer i produktionsprocessen?