Genus och arbetsmiljö – informationsfilm

2014 anlitades Amphi av Arbetsmiljöverket för att tillgängliggöra slutsatserna av ett fyraårigt regeringsuppdrag. Syftet med uppdraget var att kartlägga kopplingen mellan arbetsmiljö och genus. Bland annat jämfördes förutsättningarna på hemtjänstverksamheter respektive tekniska förvaltningar, som båda hade kommunen som arbetsgivare.

Amphi utvecklade en serie filmer för att sprida Arbetsmiljöverkets erfarenheter och sutsatser till en bredare målgrupp. Resultatet blev en animerad informationsfilm som ni ser ovan samt tre filmade föreläsningar med forskare kopplade till projektet. Tekniken som används i föreläsningsfilmerna är integrerade animationer, där forskarnas resultat presenteras både verbalt och visuellt. Filmerna visar på olika sätt hur arbetsmiljön kan skilja sig på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.