Högskolekurs om unga, maskulinitet och våld

Mellan 2013 och 2015 var Amphi med och genomförde högskoleutbildningen Unga, maskulinitet och våld 7,5 hp tillsammans med Linköpings Universitet, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Män för jämställdhet. Kursen var en nationell utbildningssatsning riktad till yrkesverksamma som på olika sätt arbetar med ungdomar. Satsningen var en del i det uppdrag MUCF (som då hette Ungdomsstyrelsen) fått av regeringen med syfte att kartlägga sambanden mellan maskulinitet och våld. Kursens mål var att ge kunskap om våldets mekanismer och hur dessa är kopplade till maskulinitetsteori. Deltagarna i utbildningarna fick bland annat arbeta med frågeställningar kring hur kunskap och teorier om våd och maskulinitetl kan användas för att ta fram metoder som fungerar förebyggande mot våld.

Amphi anlitades för att med sin kunskap inom genus och normkritisk metodutveckling vara med och utveckla utbildningen samt att under utbildningstillfällena vara processledare på plats. Utbildningen anordnades under tre tredagarstillfällen i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå.