Jämställd snöröjning – animerad film

Lagom till Almedalen 2012 presenterade SKL (Sveriges kommuner och landsting) sin utbildningssatsning Startpaket för hållbar jämställdhet där Amphi anlitats för att sprida materialet nationellt. Den animerade lilla filmen om snöröjning gjorde stor succé och visar med sitt tydliga exempel hur det kan gå till att identifiera normer och orättvisor.

Vad har snöröjning med jämställdhet att göra? När Karlskoga kommuns rutiner för snöröjning granskades ur ett könsperspektiv visade det sig, som det så ofta gör när en sätter på sig genus-glasögon, att det inte alls var jämställt. Efter ett snöfall plogade kommunen först de stora ringlederna och större vägar som leder till arbetsplatser där det arbetar en majoritet män. Sist plogades busshållplatser, gång- och cykelvägar. Eftersom det är fler kvinnor som går, cyklar och åker kollektivt och fler män som kör bil så prioriterades alltså mäns framkomlighet före kvinnors.

Ännu en gång visade det sig hur ett genuskritiskt perspektiv effektivt kan rucka på gamla vanor och föreställningar som ofta utgår ifrån tanken att "Vi gör bara som vi alltid gjort".