Machofabriken – utbildningsmaterial

Machofabriken var ett av Amphis första riktigt stora projekt och det stör och berör fortfarande, nästan fem år efter lanseringen. Materialet togs fram i samarbete med Män för jämställdhet, Unizon (f.d. SKR) och Roks och handlar, precis som namnet antyder, om manlighet. Hur ser dagens normer ut för unga män? Går "fabriken" av maskulinitetsnormer att påverka?

Machofabriken bestod av 17 korta filmer med tillhörande metodmaterial anpassat för lärare, fritidsledare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. 2013 tilldelades Machofabriken Allmänna Arvsfondens pris Årets Guldkorn i kategorin ungdomsprojekt. Ur motiveringen: ”...bidrar genuint till förändringsarbete, av värderingar och normer kring genus och manlighet, som måste till för att minska våld och maktutövande på sikt.” Läs mer om materialet och titta på filmerna.