Normkritik och hbtq inom psykiatrin – utbildning


Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen på Kungsholmen ville använda sig av ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och kön för att skapa en mer inkluderande verksamhet, både i bemötandet av de besökande ungdomarna och i den interna arbetsmiljön. Amphi anlitades för hålla utbildningar i två steg för all personal inom enheten - psykologer, socionomer, läkare, administratörer och sjuksköterskor.

I det första steget fick deltagarna ta del av begreppsdefinitoner kring queer, transpersoner, bisexualitet, homosexualitet, heterosexualitet och cispersoner samt hur den fysiska och psykiska hälsan ser ut bland hbtq-personer i relation till heterosexuella och cispersoner. Deltagarna fick även möjlighet att genom övningar och reflektioner synliggöra och granska heteronormer och cis-normer  samt få insikt i hur dessa normer i förlängningen kan leda till diskriminering och kränkningar. Hur påverkar till exempel heteronormativa föreställningar personalen i sitt möte med en patient?

Steg två genomfördes under september 2015 och fokuserade på hur det normkritiska perspektivet kan genomsyra verksamheten och göra den mer inkluderande. Vilka är möjligheterna och svårigheterna?