Ungdomsperspektiv genom Lupp – informationsfilm

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ville sprida mer information om Lupp, som är en enkät som ger kommuner, stadsdelar eller regioner mer kunskap om ungas situation, ungas erfarenheter och synpunkter. Filmen skulle visa på ett brett ungdomsperspektiv, där heterogeniteten i gruppen "unga" var tydlig. Tillsammans med en referensgrupp på myndigheten arbetade Amphi fram en kort animerad informationsfilm som kommer att visas i samband med informationsspridning om Lupp.

I Amphis arbete finns det normkritiska perspektivet med i alla led i produktionsprocessen, i allt från val av underleverantörer (såsom ljudtekniker, ljudläggare, musikläggare och animatör), arbetsvillkor för alla medverkande, till manusbearbetning och casting samt hur representationen av personer och miljöer ser ut i filmen. 

Är du intresserad av att höra mer om processen eller har behov av en liknande film i din verksamhet, hör gärna av dig!