Se alla utbildningar

Interaktiv Utbildning

Har du funderat på om en traditionell föreläsning verkligen är den bästa fortbildningen för dig och din arbetsplats? Är du nyfiken på vad som skulle hända om ni gjorde något lite mer ovanligt tillsammans? Vi på Amphi har lång erfarenhet av att anordna interaktiva utbildningar som naturligtvis kan skräddarsys efter behov.

Ingen står helt och hållet fri från normer. Därför kan utbildningar som synar och kritiserar normer både vara väldigt inspirerande och upplyftande men också kännas förvirrande och obekväma. Som utbildningsledare tänker vi på Amphi att det är viktigt att vi skapar en tillitsfull, respektfull och öppen miljö. Våra utbildningar har ofta interaktiva inslag för att alla i rummet ska bli medskapare av förändringsarbetet och den nya förståelsen. När vi förmedlar forskningsbaserad kunskap interagerar den med deltagarnas egna förkunskaper och behov utifrån de verksamheter de bedriver. Vi kombinerar ofta gruppdiskussioner med olika kreativa övningar för en sammantaget pedagogisk och tillgänglig utbildning.

Läs gärna om hur vi tillämpar vår utbildningsteknik på våra områden Normkritiskt förändringsarbete, Våldsförebyggande arbete och Se, fråga, agera - våld i nära relation.

Exempel på utbildningsuppdrag där vi arbetat interaktivt: Funktionsnedsättning och våldsutsatthet, Normkritik och hbtq inom psykiatrin, Normkritisk värdegrundsutveckling i skola 

Vill du veta mer om hur en interaktiv utbildning kan se ut? Tveka inte att kontakta Lotta Björkman