Se alla utbildningar

Metodutveckling

Behöver din arbetsplats hjälp med att utveckla ett utbildningsmaterial för att sprida er kunskap? Vill ni hitta former för att arbeta med normer och makt? Tycker du att du som handläggare saknar verktyg för att ställa de viktiga och obekväma frågorna i möte med klienter? Amphi metodutvecklar med normkritiska perspektiv med uppdragsgivarens erfarenhet och expertkunskap i fokus.

Med vår kompetens kring pedagogik, kreativa metoder och normkritiska perspektiv utvecklar vi nyskapande och förändrande metoder inom exempelvis våldsförebyggande arbete och maskulinitet. Exempel på metodmaterial vi utvecklat är Machofabriken och Fotboll för alla. Under samarbetet med våra uppdragsgivare är vi noggranna med att utgå från vilka behov, problem och framförallt vilka målsättningar som finns. Under utvecklingen arbetar vi alltid med referensgrupper med representanter från både målgruppen, intresseorganisationer och  teoretiker och forskare inom kunskapsområdet. Flera av våra uppdragsgivare tillhör civilsamhället och myndigheter och många möter människor utsatta för våld. För dessa uppdragsgivare är det viktigt att använda sig av relevanta metoder för att kunna bemöta personer på rätt sätt.  De metodmaterial vi producerar består ofta både av en eller flera filmer med syfte att skapa en upplevelse kopplat till ämnet, samt en kompletterande del med övningar och metoder

Läs gärna mer om våra arbetsmetoder under Våldsförebyggande arbete. Exempel på uppdrag vi haft där vi fungerat som metodutvecklingsstöd: Fotboll för alla, Försäkringskassan 

Vill du veta mer? Kontakta Lisa Malmberg