Se alla utbildningar

Normkritiskt Förändringsarbete

Har du funderat på vilka normer som finns på din arbetsplats? Hur medvetna är vi om hur normer fungerar och vad de får för konsekvenser? En utbildningsinsats med det här temat kan hjälpa till att göra osynliga strukturer synliga.

För oss på Amphi är normkritik ett verktyg för att uppmärksamma och motverka ojämlika maktförhållanden. Normer finns överallt i samhället och märks till exempel som förväntningar på hur människor ska se ut och bete sig. Att tillhöra eller uppfylla normer ger fördelar och makt. Att inte tillhöra normen, vare sig en har valt det eller inte, innebär ofta diskriminering, osynliggörande och andra former av utsatthet. Det här handlar om strukturer. Som utbildningsledare försöker vi att med diskussionsfrågor och övningar få syn på mekanismerna bakom normer och hur vi med små handlingar kan bete oss på ett inkluderade sätt gentemot såväl anställda som kunder, brukare och klienter.

Frågeställningar som vi använder i arbetet kan vara: Hur ser arbetsmiljön ut? Hur inkluderande är den för de anställda? För kunder, klienter eller brukare? Vilka ideal finns på arbetsplatsen och vad händer om någon bryter mot normerna där? Hur ser maktförhållandena ut i styrelserummet? I personalmatsalen?

Tidigare uppdrag med fokus på normkritiskt förändringsarbete: Normkritik för SiS behandlingsassistenter, Fotboll för alla.

Vill du veta mer? Kontakta Lisa Malmberg på lisa.malmberg@amphi.se eller 073-648 31 08.