Se alla utbildningar

Processledning

Behöver ni en liten knuff framåt för att er arbetsplats ska bli så öppen och inkluderande som ni vill att den ska vara? Vill ni hitta nya sätt att nå de gemensamma målen? Vill ni ha hjälp att etablera och förankra en förståelse eller reflektera kring ny kunskap utifrån till exempel en föreläsning eller nya riktlinjer?

Det kan handla om att grunda nya rutiner för likabehandling och inkludering, eller att hitta hållbara metoder för att samarbeta kring redan befintliga policys på området. För att processen ska bli givande och utvecklande jobbar vi som processledare med en tydlig struktur i utbildningen, vilket innebär att vi använder metoder som fördelar ansvar, inflytande och utrymme bland deltagarna. Det innebär också att vi använder oss av kreativa metoder för gruppdiskussioner och andra övningar, så att deltagarna får möjlighet till ett mer komplext och reflekterande lärande. På så sätt skapar vi en process som kan leda till konstruktiva och stimulerande samtal och om normer, jämställdhet och förebyggande arbete mot våld. 

Som processledare utgår vi alltid ifrån genusvetenskaplig forskning och har ett normkritiskt intersektionellt perspektiv, läs gärna mer om vad det innebär på Normkritiskt förändringsarbete. Exempel på uppdrag vi haft som processledare: Högskolekurs om unga, maskulinitet och våld.

Vill du veta mer om hur Amphi arbetar med processledning? Tveka inte att kontakta Emma Lundqvist