Se alla utbildningar

Se, Fråga, Agera - Våld i nära relation

Jobbar du inom en kommunal verksamhet eller på en myndighet där du möter människor som kan vara utsatta för våld? Amphi kan tillsammans med dig skräddarsy en utbildning med mål att utveckla en rutin för att kunna se, fråga och agera.

Våld i nära relation är ett komplext samhällsproblem där det ofta råder en låg rättsäkerhet för de drabbade. Statistik visar att anmälningsbenägenheten är liten hos den person som har en nära relation till förövaren. Det är därför avgörande att de samhällsinstanser som möter våldsutsatta personer kan ställa relevanta frågor för att på så sätt kunna ge rätt stöd. För att detta ska ske krävs kunskap om våldets orsaker, former, processer och effekter.

På Amphi har vi lång erfarenhet av att utbilda om våld i nära relation. Vi arbetar utifrån en normkritisk och intersektionell feministisk analys och utgår hela tiden från aktuell forskning inom fältet våld i nära relation (där ingår våld i nära relationer där hbtq-personer ingår, våld mot äldre och våld mot personer med funktionsnedsättning). När vi på Amphi utbildar anpassar vi utbildningen efter den specifika målgruppens kompetens och ansvarsområden.

Exempel på uppdrag vi haft och material vi producerat: Ingen ser oss, Blott du mig älskar, Det finns stunder 

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Emilia Åkesson