Se alla utbildningar

Våldsförebyggande arbete

Funderar du på vad som döljer sig bakom medias rubriker om våld och unga? Undrar du hur du kan arbeta våldsförebyggande i skolan, på fritidsgården, inom idrotten eller i andra sammanhang? Amphis utbildningar i våldsförebyggande arbete har som mål att synliggöra och förändra normerna för maskulinitet och på så sätt minska våldet.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som innebär enorma skador och kostnader för enskilda individer, rättsväsende och sjukvård. Vi vet att män står för merparten av det allvarliga våldsutövandet i samhället och vi vet att våldet ökar i ojämställda miljöer. Därför innebär våldsförebyggande arbete för oss på Amphi alltid ett arbete med normer för maskulinitet. Det innebär att vi med hjälp av forskning, övningar och film visar hur normer kring kön och framförallt manlighet är strukturella och har en direkt koppling till maktutövning och våldsutövande. Alla unga män använder förstås inte våld men flera studier, bl.a. "Unga och Våld- en analys av maskulinitet" gjord av MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen), har visat att stereotypa föreställningar kring maskulinitet är en stor riskfaktor för att en person ska använda våld. 

Under en utbildning med fokus på våldsförebyggande arbete använder vi kreativa metoder och främjande perspektiv för att utvidga och utmana destruktiva normer och hitta lekfulla sätt att stärka empati och omsorg istället för våld och aggressivitet.  Utbildningen är framtagen för skola och fritidsverksamhet men går förstås att anpassa efter behov.

Tidigare uppdrag vi haft som fokuserar på  våldsförebyggande arbete är till exempel: Machofabriken.

 

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med Lisa Malmberg.