maj 21, 2021

Mini-föreläsningar om könsnormer

Under hösten och vintern har Amphi stöttat förskolepedagoger i fyra olika länder i deras likabehandlingsarbete med huvudfokus på könsnormer. Pedagogerna har utgått från ett webbaserat kursupplägg i 10 delar, som guidat pedagogerna genom enskilt lärande och reflektion, samtal i arbetslaget, praktiskt arbete och erfarenhetsutbyten mellan förskolorna.

Amphis inspelade mini-föreläsningar har varit ett populärt inslag, som har fungerat bra som underlag för samtal. Mini-föreläsningarna varvar teori med praktiska tips och har berört teman som interaktion mellan barn och pedagoger, normkreativ litteratur och dialog med barnens familjer.

– Vi valde att göra flera kortare delar utspridda över ett halvår, snarare än färre och längre insatser. Det har gett pedagogerna möjligheter att landa i innehållet och att planera in kursens olika delar så att det har fungerat i deras verksamheter”, berättar Malte Sundberg, som har lett Amphis arbete.

Efter det avslutade projektet är alla deltagande pedagoger inställda på att fortsätta arbetet på egen hand.

– Jag har lärt mig att det finns många enkla saker vi kan göra annorlunda, det behöver inte vara stort och svårt. Och så behöver vi fortsätta planera in tid för att reflektera tillsammans, säger en av deltagarna under en avslutande digital workshop med Amphi.

Webbkursen har utvecklats av Härryda kommun och Amphi, som en del i Erasmus+-projektet ”Colourful Children”.