april 1, 2021

Öka förutsättningarna för en inkluderande arbetsmiljö

I en inkluderande arbetsmiljö har alla bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att utforma en arbetsplats utifrån det som är nödvändigt för några, kan en god arbetsmiljö skapas för alla. På så sätt ökar vi sannolikheten att hela verksamheten gynnas genom att exempelvis arbetsrelaterade sjukskrivningar minskar.

Den 24 mars lanserade Partsrådet en ny tjänst som Amphi varit med och producerat. Inkluderande arbetsmiljö är en tjänst som ger statliga organisationer stöd i att utforma inkluderande arbetsplatser. Tjänsten är uppdelad i tre delar, där den första handlar om lika villkor i arbetslivet och ger stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Jobbar du inom en statlig organisation och söker stöd i att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare? Kontakta Malte på malte.sundberg@amphi.se eller  besök www.partsradet.se, för att lära dig mer om hur du kan ta del av den nya tjänsten! 

Illustration: Jasmine Berge