januari 22, 2019

Amphi blir fler!

Välkommen Najla Ahmed, ny utbildningsledare på Amphi sedan hösten 2018!

VAD ÄR DIN BAKGRUND?
– Jag har arbetat mot mäns våld mot kvinnor i över 15 år och har min bakgrund inom kvinnojoursrörelsen och det civila samhället. Jag har både arbetat med direkt stöd till våldsutsatta och att utbilda i mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld för olika målgrupper.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT MED ARBETET PÅ AMPHI?
– Det kommer att bli väldigt roligt att få arbeta i en verksamhet som har ett så komplett grepp om lärande och utbildningsprocesser. Detta genom att i nära samarbete med uppdragsgivaren arbeta med praktiska övningar, film och teori för att skapa verklig förändring.

Välkommen Wendy Francis, ny utbildningsledare på Amphi sedan hösten 2018!

VAD ÄR DIN BAKGRUND?
– Jag har en utbildningsbakgrund inom medievetenskap, med särskilt fokus på feministiska mediestudier, publik- och omvärldsanalys och statsvetenskap. Mina yrkeserfarenheter är breda, med erfarenheter från såväl mediebolag och ideella föreningar.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT MED ARBETET PÅ AMPHI?
– Att tillsammans utmana strukturer och föråldrade tankesystem. Jag hoppas kunna bidra till att utöka, stärka och medvetandegöra Amphis arbete kring normkritik, förtryckande vithetsnormer och antirasism.

Välkommen Malte Sundberg, ny utbildningsledare på Amphi sedan hösten 2018!

VAD ÄR DIN BAKGRUND?
– Jag är genusvetare, med särskild kompetens kring normkritisk pedagogik och organisationsutveckling, likabehandlingsarbete och hbtq-frågor. Genom utbildning och processledning har jag stöttat en mängd olika verksamheter i deras arbete med att främja lika möjligheter och att motverka diskriminering och våld.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT MED ARBETET PÅ AMPHI?
– Framförallt ser jag fram emot möjligheten att fortsätta att stödja verksamheter som verkligen vill göra skillnad – som vill öka sin kunskap om de normer och strukturer som skapar ojämlika villkor och våld, och som vill bidra till en långsiktig förändring.

Foto: Per Ringqvist