Amphis integritetspolicy

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Amphi Produktion AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas av oss.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig, dvs namn och e-postadress. Vi kombinerar dessa uppgifter med annan information vi har om dig, tex information om huruvida du är prenumerant eller inte, så att vi kan skicka ut så relevant information som möjligt till dig.

Vårt e-postregister hanteras av MailChimp.

Personuppgifter samlas också in och behandlas för att kunna administrera offerter, kundorder, fakturor och kommunicera med er.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress.

Vi lämnar aldrig ut eller säljer någon data till tredje part.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Om du är prenumerant på vårt nyhetsbrev eller beställt produkter från vår webbshop behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal med dig.

Om du nyligen har varit kund hos oss är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

I övriga fall ändå det som beskrivits ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter, att du lämnat ditt samtycke genom att godkänna denna policy. I de fall den rättsliga grunden är samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt radering. 

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

– Myndigheter om det är ett lagkrav.

– Företag som hanterar analys av användarbeteende, för närvarande genom tjänsten Google Analytics.

– Företaget Fortnox som driver IT-systemet för vår fakturering och bokföring.

– Företaget Revideco som hanterar vår bokföring och ekonomiska administration.

– Företaget MailChimp som hanterar vårt e-postregister.

– Företaget Marketcircle som hanterar vårt CRM-system.

  • Vi underhåller som regel våra IT-system själva, men det är inte uteslutet att vi någon gång kommer att anlita IT-konsulter för service och utveckling av våra system, och att vi då kommer att dela dina personuppgifter med dem.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, sekretess och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Amphi sker via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Observera att det kan hända att du finns på flera av våra utskickslistor, varför ett klick på en avregistreringslänk inte nödvändigtvis betyder att du slutar att få alla utskick av oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att kontakta Amphi (se kontaktuppgifter nedan).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändring av policy

Vi har rätt att ändra denna policy från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en vecka innan villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.amphi.se

Kontakt

Vill du nå Amphi, kontakta oss på mail nedan:

  • Email: info@amphi.se
  • Adress: Amphi Produktion, Borgargatan 16 A, 117 34 Stockholm
  • Telefon: 0709-567506