Amphis nyheter

Antirasistiska perspektiv i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

april 3, 2023
"

Amphi märker av ett aktualiserat och ständigt ökande behov av intersektionellt perspektivet i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. För att fånga upp våldsutsatthet krävs en bredare och djupare förståelse för att våldsutsatthet inte följer någon mall. Det finns ingen typisk bild av hur våldsutsatta personer ser ut eller ska bete sig. När vi pratar om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, eller kan vara, öppnar vi för att upptäcka och agera på det som annars passerar.

Forskning visar att allt fler personer som utsätts för hedersrelaterat våld inte söker stöd på grund av risk för att bemötas av rasism, islamofobi och stereotypa normer. Dessutom leder felaktiga antaganden om heder och utsatthet, även till osynliggörande av behov hos alla de som inte passar in i tolkningsramen.

Rättssäkert och villkorslöst stöd

Alla ska, oavsett livssituation, kunna söka stöd och erbjudas ändamålsenligt skydd, utan rädsla för diskriminering. För att det ska kunna vara möjligt i praktiken krävs ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på våldsutsatthet. Amphi arbetar särskilt med att utmana de rasistiska föreställningar som kan orsaka bristande likvärdighet i bemötande och i de stödinstanser som erbjuds. Vi utformar bland annat verksamhetsnära kunskapsstöd och stödjande riktlinjer för att stärka förmågan att fråga efter, agera på och upptäcka fler situationer av utsatthet. Tillsammans med våra uppdragsgivare strävar vi efter att alla våldsutsatta personer ska kunna erbjudas ett rättssäkert och villkorslöst stöd.

Behovsanalyser för anpassade insatser

Det centrala för att kunna möta samt hjälpa våldsutsatta personer är kunskap och lokala rutiner, utifrån organisatoriska förutsättningar. Med behovsanalys kartlägger vi er verksamhets specifika kunskapsläge, behov av kompetensutveckling och utmaningar med intervjuer, enkäter och auskultationer.

Handlingsplaner för hållbart arbete

Organisering av arbetet är centralt för att uppnå de krav som uppställs i bland annat lagstiftning. Vi utformar mål, åtgärder och riktlinjer i en konkret handlingsplan som ger kompetenshöjning av personal, hållbarhet i verksamheten och långsiktighet i förändringsarbetet.

Utbildning för fördjupad och förankrad kunskap

Skräddarsydd utbildning ger både teoretisk och praktisk kompetens. Ni kan bland annat få ta del av interaktiva metoder som skapar delaktighet, föreläsningar med forskningsbaserad kunskap och få möjlighet att testa era nya kunskaper i praktiken. Vi genomför utbildningar live eller digitalt på distans, med upplägg som vi anpassar efter era behov av kunskapsstöd, metoder och rutiner.

Vill du veta mer? Gå en utbildning med oss!

En utbildning med Amphis sakkunniga team ger er bättre förutsättningar för att kunna säkerställa likvärdigt bemötande av våldsutsatta.

Maila gärna en av våra sakkunniga inom området:

ida.ali-lindqvist@amphi.senajla.ahmed@amphi.se och narges.ravanbakhsh@amphi.se

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Intervju med Emma Snelder om kursen Leda arbete om våld

Boka Amphi Studio för din nästa produktion!