september 30, 2020

Antirasistiska perspektiv på våld

Amphi ser ett stort behov av att lyfta det antirasistiska perspektivet i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, eftersom det på flera sätt saknas i såväl debatt och praktik. Saknaden av antirasistiska perspektiv kan leda till att våldsutsatta inte söker stöd på grund av risk för att bemötas på ett rasistiskt och/eller islamofobiskt sätt, något som även forskning visar. Detta kan leda till att personer som inte faller in i den vedertagna bilden av hedersvåldsutsatta personer, helt osynliggörs.

Med hjälp av pedagogiska och verksamhetsnära arbetssätt, strävar Amphi efter att stärka antirasistiska perspektiv inom området för HRV. Förutom att jobba med generella kunskapshöjande insatser, arbetar Amphi särskilt med att utmana rasistiska stereotyper inom området, och hur dessa kan påverka de stödinsatser som erbjuds. Tillämpningen av ett fördjupat antirasistiskt perspektiv bidrar till konkreta verktyg och ett förbättrat och likvärdigt bemötande av både våldsutsatta och våldsutövare.

Särskilt under dessa tider, då allt fler människor blir isolerade med sin/sina våldsutövare, är det extra viktigt att lyfta riskerna för personer som lever i en hederskontex. Möjligheten till en fristad som skola, jobb eller fritidsaktiviteter försvinner och risken för en eskalering av våldet, ökar. Därför är det ännu viktigare att synliggöra alla personer som utsätts för våld i nära relationer för att kunna erbjuda rätt och adekvat stöd!

Kontakta Najla, sakkunnig inom hedersrelaterat våld och förtryck, för verktyg och utbildning inom området. Mejla till najla.ahmed@amphi.se.