maj 24, 2019

Antirasistiskt arbete i skolan

Amphi har författat en artikel om normkritisk pedagogik med fokus på antirasism i skolan. Artikeln är skriven av Denise Beniwa Johnson och Emilia Åkesson (tidigare utbildare på Amphi), på uppdrag av Skolverket.

Syftet med artikeln är att ge stöd åt skolpersonal som vill veta mer om hur skolan kan jobba med att uppfylla sitt demokratiska uppdrag och främja en likvärdig skolmiljö för alla. I texten beskriver författarna hur rasism kan ta sig uttryck inom skolans värld, samt bidrar med perspektiv som kan vara viktiga att tänka på i ett antirasistiskt och normkritiskt arbete.

– Det kan vara en utmaning att skriva om rasism eftersom det är ett ämne som väcker många tankar och känslor hos många. Det kan också vara en fråga om begreppsanvändning, där exempelvis begrepp som ”främlingsfientlighet” och ”tolerans” riskerar att bidra till en bild av antirasism som något som främst handlar om att lära känna det ”okända” – vilket inte riktigt går i linje med det maktperspektiv vi tänker oss behövs för en effektiv antirasism, säger Denise.

Artikeln ger även tips på strategier samt listar reflektionsfrågor som anställda inom skolan kan ha som utgångspunkt i ett antirasistiskt förändringsarbete.

– I förlängningen hoppas jag att artikeln även ska ge stöd i att förstå hur en kan agera för att bidra till en skola där fler elever kan få finnas och prestera på lika villkor, avslutar Denise.

Vill du också få tag på artikeln? Den går att ladda ned kostnadsfritt på Amphis hemsida, www.amphi.se. Du hittar den också på Skolverkets hemsida.