juni 20, 2018

Antirasistiskt utbildarnätverk – hur gick det?

Under våren har Amphi arrangerat ett antirasistiskt utbildarnätverk. Nätverket har träffats fyra gånger. Amphi ville skapa ett utrymme för personer som rasifieras som icke-vita som sprider kunskap om intersektionalitet och antirasism genom utbildning eller processledning. Vi frågade två av deltagarna om hur det varit under våren!

Hur var det att delta i nätverksträffarna?
Senait Tesfai, Projektledare & Kommunikatör, Podium Kultur: – Intressant, kul och lärorikt! Det mest intressanta är hur saker och ting kan upplevas så olika. Det har varit en blandad grupp, där många har samma erfarenheter, men vi tolkar saker på olika sätt. Det lär en sig mycket av.

Varför är sådana här sammanhang viktiga?
Carina Wrangebo, Kurator, RFSL Stödmottagning: – För att öka den egna förståelsen för hur de olika maktordningarna påverkar en. Det är också viktigt för att få ens upplevelser legitimerade.

– Jag tar med mig något helt annat än det jag tänkte jag skulle från början. Blev också påverkad på ett starkare sätt än jag tänkt. Det känns som att det också finns många andra som inte är här som det hade kunnat vara viktigt för – vi måste få med dem.

Vill du veta mer om hur Amphi arbetar med antirasism?
Kontakta Denise Beniwa Johnson, denise.johnson@amphi.se, 070 9548907.

Banner: Brita Lindvall Leitmann