Det finns stunder

Utbildningsfilm och övningar som ger kunskap om våld i nära relation mot personer med funktionsnedsättningar.

Det finns stun­der syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ningar. Med kun­skap ökar möj­lig­he­ter­na att upptäcka, agera och möta per­so­ner ut­sat­ta för våld.

Det finns stun­der består av fem filmer och ett tryckt pedagogiskt ma­te­ri­al. Teman som lyfts är be­ro­en­de, be­mö­tan­de, ut­satt­het, för­sum­mel­se och osyn­lig­het. De fem fil­mer­na ger ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att re­flek­te­ra kring.

Ma­te­ri­a­let kan an­vän­das under en utbildning eller under ett möte på ar­bets­plat­sen. Öv­ning­ar­na är enkla att ge­nom­fö­ra och ma­te­ri­a­let ger stöd till le­da­ren.

Avser ni använda materialet i en kurs på Högskola eller universitet? Maila info@amphi.se för mer detaljer kring licens.

Format

Fem kortfilmer, totalt 28 min

Leverans

Digital leverans via länk för nedladdning

Undertexter

Svenska, engelska, finska, norska, spanska och syntolkning på svenska

Uppdragsgivare

Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt och Bräcke Diakoni

Regi

Ylva Gustafsson och Anna-Carin Andersson

Finansiering

Arvsfonden

750 kr exkl. moms

Mängdrabatt: 450 kr/st vid köp av 3 eller fler.

- +