<

Det finns stunder

Det finns stunder

750 kr exkl. moms

Mängdrabatt vid köp av 3 eller fler, 450 kr / st.

Beskrivning

Det finns stun­der syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ningar. Med kun­skap ökar möj­lig­he­ter­na att upptäcka, agera och möta per­so­ner ut­sat­ta för våld.

Det finns stun­der består av fem filmer och ett tryckt pedagogiskt ma­te­ri­al. Teman som lyfts är be­ro­en­de, be­mö­tan­de, ut­satt­het, för­sum­mel­se och osyn­lig­het. De fem fil­mer­na ger ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att re­flek­te­ra kring.

Ma­te­ri­a­let kan an­vän­das under en utbildning eller under ett möte på ar­bets­plat­sen. Öv­ning­ar­na är enkla att ge­nom­fö­ra och ma­te­ri­a­let ger stöd till le­da­ren.

Avser ni använda materialet i en kurs på Högskola eller universitet? Maila info@amphi.se för mer detaljer kring licens.

Filmens längd: 28 minuter (5 kortfilmer, levereras på länk för nedladdning)
Utbildningsmaterial: 30 sidor
Undertexter: svenska, engelska, finska, norska, spanska, svensk syntolkning
Uppdragsgivare: Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt, Bräcke Diakoni
Regi: Ylva Gustafsson och Anna-Carin Andersson
Finansiering: Arvsfonden