Ingen ser oss

Utbildningsfilm och övningar som ger kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer.

Ingen ser oss är en film som skildrar mäns våld mot kvinnor i nära relationer och visar effekterna av våldet för kvinnor och barn.

Ma­te­ri­a­let ger en förståelse för sam­ban­det mellan makt, våld och mas­kuli­ni­tets­nor­mer. I filmen får vi följa Martin som kon­trol­le­rar, iso­le­rar och utövar våld mot sina barn och sin partner. I me­tod­ma­te­ri­a­let finns öv­ning­ar som kopp­las till kon­kre­ta scener i filmen. Sce­ner­na kan spelas upp en­skilt och an­vän­das för att il­lu­stre­ra en nor­ma­li­se­rings­pro­cess i en re­la­tion där den ena parten utövar våld.

Filmernas längd

42 minuter, levereras på länk för nedladdning

Utbildningsmaterial

45 sidor, levereras som nedladdningsbar pdf

Undertexter

svenska, engelska, finska

Uppdragsgivare

Unizon

Regi

Henrik O Andersson

Finansiering

Arvsfonden

1 250 kr exkl. moms

Mängdrabatt vid köp av 3 eller fler, 750 kr / st.

- +