<

Ingen ser oss

Ingen ser oss

1 250 kr exkl. moms

Mängdrabatt vid köp av 3 eller fler, 750 kr / st.

Beskrivning

Ingen ser oss är en film som skildrar mäns våld mot kvinnor i nära relationer och visar effekterna av våldet för kvinnor och barn.

Ma­te­ri­a­let ger en förståelse för sam­ban­det mellan makt, våld och mas­kuli­ni­tets­nor­mer. I filmen får vi följa Martin som kon­trol­le­rar, iso­le­rar och utövar våld mot sina barn och sin partner. I me­tod­ma­te­ri­a­let finns öv­ning­ar som kopp­las till kon­kre­ta scener i filmen. Sce­ner­na kan spelas upp en­skilt och an­vän­das för att il­lu­stre­ra en nor­ma­li­se­rings­pro­cess i en re­la­tion där den ena parten utövar våld.

Filmernas längd: 42 minuter, levereras på länk för nedladdning
Utbildningsmaterial: 45 sidor, levereras som nedladdningsbar pdf
Undertexter: svenska, engelska, finska
Uppdragsgivare: Unizon
Regi: Henrik O Andersson
Finansiering: Arvsfonden