<

Motverka strukturell rasism i skolan (Kostnadsfri)

Motverka strukturell rasism i skolan (Kostnadsfri)

kr exkl. moms

Kategori:

Beskrivning

Normkritisk pedagogik – ett sätt att motverka strukturell rasism i skolan, författades av Amphi åt Skolverket våren 2017.

Artikeln syftar till att belysa hur rasistiska strukturer yttrar sig inom skolan samt vägleda skolpersonal i hur normkritik kan användas för att motverka rasism och stereotypa föreställningar.

Artikeln utgår från fyra frågeställningar. I dessa innefattas teman såsom rasismens historia, rasifieringsbegreppet, vithetsnormer, normkritisk pedagogik, intersektionalitet, representation och normer kring svenskhet.

Författare: Denise Beniwa Johnson och Emilia Åkesson
Omfattning: 13 sidor
Uppdragsgivare: Skolverket. Artikeln är en del av utbildningssatsningen ”Att hantera främlingsfientlighet i undervisningen”
Format: Levereras som PDF via länk efter beställning
Pris: Kostnadsfri