<

När det inte räcker

När det inte räcker

950 kr exkl. moms

Mängdrabatt vid köp av 3 eller fler, 650 kr / st

Artikelnr: 48 Kategorier: ,

Beskrivning

Utbildningsmaterialet När det inte räcker syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld i nära relation mot personer med beroendeproblematik.

När det inte räcker består av fem filmer och ett tryckt pedagogiskt ma­te­ri­al. Med kun­skap ökar möj­lig­he­ter­na att upptäcka, agera och möta per­so­ner ut­sat­ta för våld. Teman som lyfts är:

– Att upptäcka våld
– Normalisering och uppbrott
– PTSD och våldets konsekvenser på hälsan
– Att fråga om våld och beroendeproblematik
– Att agera vid våld och beroendeproblematik.

Fyra av filmerna är fiktiva med syfte att ge gruppen ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att re­flek­te­ra kring. Den femte filmen är en skildring av Linköpings Stadsmissions verksamhet Oasen, ett HVB-hem som arbetar med beroendeproblematik och våld i nära relationer samtidigt.

Ma­te­ri­a­let kan an­vän­das under en utbildning eller under ett möte på ar­bets­plat­sen. Öv­ning­ar­na är enkla att ge­nom­fö­ra och ma­te­ri­a­let ger stöd till le­da­ren.

Avser ni använda materialet i en kurs på Högskola eller universitet? Maila info@amphi.se för mer detaljer kring licens.

Filmens längd: De fyra fiktiva filmerna är 10-12 minuter vardera, skildringen av Oasen är 14 minuter.
Leverans: Utbildningsmaterialet levereras via post tillsammans med en engångskod för nedladdning av filmerna.
Licens: Det medföljer en institutionell licens per utbildningsmaterial, det ger användaren rätt att använda materialet inom ramen för en verksamhet.
Utbildningsmaterial: 40 sidor
Undertexter: Svenska
Uppdragsgivare: Linköpings Stadsmission
Regi: Ylva Gustafsson och Johanna Paulsdotter Löfstedt
Finansiering: Arvsfonden