När det inte räcker

Utbildningsfilm och övningar som ger kunskap om våld i nära relation mot personer med beroendeproblematik.

Utbildningsmaterialet När det inte räcker syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld i nära relation mot personer med beroendeproblematik.

När det inte räcker består av fem filmer, tryckt ledarhandledning och webbutbildning. Teman som lyfts är:

– Att upptäcka våld
– Normalisering och uppbrott
– PTSD och våldets konsekvenser på hälsan
– Att fråga om våld och beroendeproblematik
– Att agera vid våld och beroendeproblematik

Ledarhandledning ger gruppledare enkla sätt att leda samtal. Det går att göra både över videolänk eller tillsammans i ett rum. Varje tema har en egen webbutbildning som deltagare gör enskilt eller i mindre grupper,  för att fokusera de gemensamma samtalen till samtal och reflektioner.

Fyra av filmerna är fiktiva med syfte att ge gruppen ge­men­sam­ma be­rät­tel­ser att re­flek­te­ra kring. Den femte filmen är en skildring av Linköpings Stadsmissions verksamhet Oasen, ett HVB-hem som arbetar med beroendeproblematik och våld i nära relationer samtidigt.

Ma­te­ri­a­let kan användas under en utbildning eller ett möte på som en del av en arbetsplatsens kontinuerliga fortbildning.

Leverans

Ledarhandledning levereras via post och tillgång till webbutbildningen får du via mail.

Licens

Det medföljer en institutionell licens per material som ger användaren rätt att använda materialet inom ramen för en verksamhet i obegränsad tid och tillgång till webbutbildning i ett (1) år från inköp. För fortsatt tillgång till webbutbildningen efter första året kan licensen för den förlängas till en kostnad av 1 395 kr per år och verksamhet. Läs detaljerade användarvillkor här.

Ledarhandledning

40 sidor

Undertexter

Svenska

Uppdragsgivare

Linköpings Stadsmission

Regi

Ylva Gustafsson och Johanna Paulsdotter Löfstedt

Finansiering

Arvsfonden

1 895 kr exkl. moms

Pris per st vid köp av minst 3 licenser är 1 395 kr.

- +