Normkritisk pedagogik

Artikel som som vägleder skolpersonal i arbetet mot rasism och stereotypa föreställningar.

Normkritisk pedagogik – ett sätt att motverka strukturell rasism i skolan, författades av Amphi åt Skolverket våren 2017.

Artikeln syftar till att belysa hur rasistiska strukturer yttrar sig inom skolan samt vägleda skolpersonal i hur normkritik kan användas för att motverka rasism och stereotypa föreställningar.

Artikeln utgår från fyra frågeställningar. I dessa innefattas teman såsom rasismens historia, rasifieringsbegreppet, vithetsnormer, normkritisk pedagogik, intersektionalitet, representation och normer kring svenskhet.

Författare

Denise Beniwa Johnson och Emilia Åkesson

Omfattning

13 sidor

Uppdragsgivare

Skolverket. Artikeln är en del av utbildningssatsningen ”Att hantera främlingsfientlighet i undervisningen”

Format

Levereras som PDF via länk efter beställning

Pris

Kostnadsfri

kr exkl. moms

- +