<

Upptäck verksamhetens ”inbyggda normer” (Konstnadsfri)

Upptäck verksamhetens ”inbyggda normer” (Konstnadsfri)

kr exkl. moms

Kategori:

Beskrivning

Finns normerna inbyggda i verksamheten?, författades av Amphi åt Skolverket våren 2017.

Begränsande normer är ofta inbyggda i organisationer på sätt som gör dem svåra att upptäcka. Artikeln ger stöd i att förstå och undersöka de normer som kan finnas inbyggda i skolans verksamhet, kopplat till makt, normer och delaktighet. Artikeln tittar även närmare på hur skolans organisation och struktur blir till olika förutsättningar för olika elevers utveckling. Det är först när vi fått syn på dessa normer och maktordningar som vi har möjlighet att påbörja en förändring.

Författare: Emilia Åkesson
Omfattning: 13 sidor
Uppdragsgivare: Skolverket.
Format: Levereras som PDF via länk efter beställning
Pris: Kostnadsfri